Empreses associades

Qui son les empreses associades?

Empreses l’activitat de les quals està relacionada amb la producció i el comerç de carns en el seu sentit més ampli, des de la cria i engreix de bestiar, sacrifici d’animals, especejament de carns, transformació, emmagatzematge, distribució, importació i exportació.

Cercador d'empreses associades

CAL MARIA ANA, S.L.U.
Elaboración de preparados cárnicos / carne picada / Sala de despiece / CP Cutting plant / Almacen frigorifico / CS Cold Store / Carnicería / Butcher shop
Carne de Bovino / Beef / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Carne de Porcino / Pork / Cochinillo / Sukling pig's meat / Productos Cárnicos Curados / Cured meat products
977670058
L'Arboç
OLIVARES DE BLAS, S.L.
Sala de despiece / CP Cutting plant / Exportación / Export / Importación / Import / Almacen frigorifico / CS Cold Store / Distribuidor / Distribuitor / Cebadero de ovino / Lambs feedlot / Matadero / SH Slaughterhouse
Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Menudencias y despojos / Offal / Ovinos vivos / Live lambs
659709316
Segovia
SAGIPIS, S.L.
Almacen frigorifico / CS Cold Store
Carne de Bovino / Beef / Carne de Caprino / Goat Meat / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Carne de Porcino / Pork
607 36 16 04
Olerda
ALIF HALAL, S.L.
Halal / Sala de despiece / CP Cutting plant / Almacen frigorifico / CS Cold Store / Matadero / SH Slaughterhouse
Bovinos vivos / Live Cattle / Caprinos vivos / Live Goats / Carne de Bovino / Beef / Carne de Caprino / Goat Meat / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Ovinos vivos / Live lambs
931281058
Tordera
AMIRSPAIN, S.L.U.
Halal / Trading / Exportación / Export / Abastecedor / Slaughterhouse Supplier
Carne de Aves / Poultry meat / Carne de Bovino / Beef / Carne de Caprino / Goat Meat / Carne de Equino / Horse meat / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Carne de Porcino / Pork / Cochinillo / Sukling pig's meat / V Gama / Pre-coocked convenience food
923200703
Carbajosa
IBER LO VALLEDOR, S.L.
Exportación / Export / Importación / Import / Distribuidor / Distribuitor
Carne de Aves / Poultry meat / Carne de Bovino / Beef / Carne de Caprino / Goat Meat / Carne de Porcino / Pork / Menudencias y despojos / Offal
691 60 92 09
Esplugues de Llobregat
LASUS MARSA, S.A.
Sala de despiece / CP Cutting plant / Almacen frigorifico / CS Cold Store
Preparados de carne / Meat preparations
935750361
Montcada i Reixach
LUIS COLET, S.A.U.
Almacen frigorifico / CS Cold Store / Carnicería / Butcher shop
Carne de Aves / Poultry meat / Carne de Bovino / Beef / Carne de Caprino / Goat Meat / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Carne de Porcino / Pork / Cochinillo / Sukling pig's meat / Menudencias y despojos / Offal / Platos precocinados / Precoocked food / V Gama / Pre-coocked convenience food
977549350
Tarragona
DESARROLLOS AGROGANADEROS HNOS. HERVÁS
Cebadero de ovino / Lambs feedlot / Cebadero de caprino / Goat feedlot
Caprinos vivos / Live Goats / Ovinos vivos / Live lambs
608897127
La Frontera
HUNLAND FRANCE SARL
Exportación / Export / Importación / Import
Bovinos vivos / Live Cattle / Caprinos vivos / Live Goats / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Ovinos vivos / Live lambs
0033787521394
Lacapelle-Marival
CARNICAS TAMAMES, S.L.
Halal / Exportación / Export / Distribuidor / Distribuitor / Cebadero de ovino / Lambs feedlot
Caprinos vivos / Live Goats / Carne de Caprino / Goat Meat / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Ovinos vivos / Live lambs
672752203
Encio
HISPANIA NATURALIS
-
-
FRICAFOR, S.L.
Halal / Sala de despiece / CP Cutting plant / Matadero / SH Slaughterhouse
Carne de Bovino / Beef
972501408
Vilafant
PRODUCTOS CARNICOS CAPRISUR, S.L.U.
Sala de despiece / CP Cutting plant / Exportación / Export / Elaboración de productos cárnicos / Meat products producer / Cebadero de caprino / Goat feedlot
Caprinos vivos / Live Goats / Carne de Caprino / Goat Meat / Menudencias y despojos / Offal / Platos precocinados / Precoocked food / Productos Cárnicos Curados / Cured meat products / V Gama / Pre-coocked convenience food
652118942
Villanueva de la Concepción
ADÚRIZ DE LASARTE, S.A.
Elaboración de preparados cárnicos / carne picada / Sala de despiece / CP Cutting plant / Elaboración de productos cárnicos / Meat products producer / Almacen frigorifico / CS Cold Store
Carne de Bovino / Beef / Carne de Ovino / Sheep and lamb meat / Carne de Porcino / Pork / Preparados de carne / Meat preparations / Productos cárnicos Cocidos / Heat treated meat products / Productos Cárnicos Curados / Cured meat products
943361278
Lasarte - Oria
AGROAMBIENT SOLUTIONS
Otras / Others
Carne de Aves / Poultry meat / Carne de Bovino / Beef / Carne de Porcino / Pork / Platos precocinados / Precoocked food / Preparados de carne / Meat preparations / Productos cárnicos Cocidos / Heat treated meat products / V Gama / Pre-coocked convenience food
93 342 7819
Barcelona