19 de maig: El sector porcí i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Interporc organitzarà el proper 19 de maig, en el marc de la Cimera de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), un Diàleg per parlar de l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els reptes i desafiaments futurs. Javier Sierra i Juan Prieto seran els ponents d’alt nivell que intervindran en la sessió plenària del Diàleg.

Javier Sierra és conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació davant les Nacions Unides i els Organismes Internacionals de Ginebra així com membre de la Missió Permanent d’Espanya davant les Nacions Unides i els OOII a Ginebra. Per la seva banda, Juan Prieto és conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya a Itàlia i representant permanent adjunt d’Espanya davant la FAO. Com a experts en Sistemes Alimentaris seran els encarregats d’inaugurar aquest Diàleg, les conclusions finals es va enviar a l’ONU, que les tindrà en compte de cara ia la Cimera dels Sistemes Alimentaris que se celebrarà al setembre a Nova York, així com en la Precumbre de Roma al juliol.

 

Per a Javier Serra “és clau comptar amb l’opinió de el sector productor, que serà el protagonista de qualsevol canvi i evolució dels sistemes alimentaris”. Així mateix, afegeix, “el sector porcí espanyol, que està integrat en cadenes de subministrament globals, ha d’assumir un paper de lideratge a l’hora de definir el seu futur”.

 

Alguna cosa en el que coincideix Joan Prieto, que considera que “el sector porcí, i per extensió el carni en el seu conjunt, pot aportar a la Cimera seva visió polièdrica i adaptable a les diferents circumstàncies i territoris, però sempre amb la recerca de la triple i equilibrada sostenibilitat social, mediambiental i econòmica dels diferents sistemes alimentaris “.

El consum de carn de porc, destaca, “és una part fonamental de la dieta de gairebé totes les societats humanes, amb independència de determinades decisions individuals sobre el seu consum, com a espècie omnívora que obté de la carn la seva font fonamental de proteïna de alt valor biològic i nutricional “.

Protegir els Sistemes Alimentaris

Al costat d’aquests dos ponents d’excepció, al llarg del matí representants tant de el sector porcí com de l’ramader-carni espanyol, experts en sostenibilitat, benestar animal, nutrició i alimentació o vertebració del territori, i d’altres grups d’interès com a consumidors, ramaders, ONG, empreses, veterinaris, investigadors, representants de les administracions públiques o professionals de la comunicació, debatran sobre els reptes i desafiaments que afronta la cadena ramader-càrnia a nivell global i el sector porcí en particular, per seguir adaptant-se als nous sistemes alimentaris sota el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els participants abordaran 3 temes principals relacionats amb la producció sostenible i el benestar animal; l’alimentació i dietes sostenibles; i l’impacte econòmic-social de l’activitat ramadera en els territoris.

Per a més informació: [email protected]

Col·laboradors