3,7 milions en ajudes per al benestar animal destinada al bestiar boví a Cantàbria

E

El Butlletí Oficial de Cantàbria (BOC) publica avui l’extracte de l’ordre de la Conselleria de Desenvolupament Rural, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per la qual es convoquen les ajudes al benestar animal per a l’any 2022, per un import total de 3,7 milions d’euros, cofinançats entre el Govern de Cantàbria, el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Podran sol·licitar les ajudes els titulars d’explotacions de bestiar boví ubicades a Cantàbria i inscrites al Registre General d’Explotacions Ramaderes de la Comunitat Autònoma com a producció/reproducció.

 

Són animals elegibles tots els bovins a excepció dels pertanyents a les races locals amenaçades –tudanca, monxina i passaga– i l’import de l’ajuda serà de 51 euros per unitat

Per ser-ne beneficiari s’exigeix ​​ser agricultor actiu; només s’admetran sol·licituds d’ajuda amb un nombre mínim d’unitats primables de quatre unitats de bestiar més gran per sol·licitant; complir els requisits pertinents de condicionalitat per al benestar animal i la normativa vigent en matèria de sanitat animal, higiene de la producció i identificació i registre dexplotacions; no haver estat sancionat en els tres anys anteriors a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Són animals elegibles tots els bovins a excepció dels pertanyents a les races locals amenaçades –tudanca, monxina i passaga– i l’import de l’ajuda serà de 51 euros per unitat de bestiar més gran. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació del Sistema de Gestió d’Ajuts de manera telemàtica, signada electrònicament, fins al proper 25 de maig.

.

Col·laboradors