Acord final entre transportistes i Govern d’Espanya

Després de 14 hores de negociació, les associacions que componen el Comite Nacional de Transport per Carretera han acceptat la darrera proposta de mesures presentada pel Govern, que suposa un paquet de més de 1.000 milions d’euros i que inclou les mesures següents.

MESURES PER AL FINAL DE LES ATUR DE TRANSPORTISTES

  • Bonificació de 20 cts/litre del gasoil, gasolina, gas i de l’adblue (15 cts per part de l’Estat i 5 cts per part de les petrolieres) almenys fins al 30 de juny.
  • Ajuts directes als transportistes, tant de mercaderies com de viatgers en les quanties següents per cada vehicle:

✔1.250 € camió
✔950 € autobús
✔500 € furgoneta
✔300 vehicle taxi, vtc i ambulància

  • Es duplica el pressupost destinat a les ajudes a l’abandonament de l’activitat dels transportistes de més edat.
  • Ampliació dels terminis de venciment i carència dels crèdits¦ICO i creació duna nova línia de crèdit. ICO;
  • Elaboració abans del 31 de juliol d’un projecte llei d’aplicació dels principis de la llei de cadena alimentària al sector transport així com de limitació de la subcontractació.
  • Devolució mensual del gasoil professional al transport i agilització en la devolució als transportistes, per part d’Hisenda, del cèntim sanitari declarat il·legal al seu dia.

Informació publicada a les principals agències de premsa.

Col·laboradors