Agricultura, ramaderia i silvicultura, entre les carreres universitàries que ofereixen més sortides d’ocupació

Agricultura, ramaderia i silvicultura, entre les carreres universitàries que ofereixen més sortides d’ocupació
Les carreres relacionades amb la informàtica són les que van tenir més ocupabilitat a Espanya el 2019, darrer any es disposa de dades, segons l”Enquesta d’inserció laboral de titulats universitaris’ de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb un 96,3 %. El van seguir salut i serveis (92,1%), enginyeria, indústria i construcció (92%) i agricultura, ramaderia i silvicultura (88,6%). Aquestes dades han estat recollides per Europapress, després de conèixer els resultats de l’Avaluació per a l’Accés a la Universitat (EvAU).

Más informació.

Foto: Freepik

Col·laboradors