Agrolabs Digitals IRTA, una eina per a la digitalització del sector agroramader

L’IRTA ha presentat aquest projecte amb l’objectiu d’aconseguir, mitjançant la digitalització, una agroramaderia més eficient, competitiva i sostenible.

Consisteix a oferir espais d’experimentació i test de noves tecnologies digitals, així com una plataforma de dades i serveis digitals que es posarà a disposició del sector agroramader i altres institucions i agents tecnològics.

 

Agrolabs Digitales IRTA, una herramienta para la digitalización del sector agroganadero

 

Josep Usall, director general de l’IRTA, explica que “la idea principal és crear uns espais de proves i experimentació agrària especialitzats en digitalització. I no sols en forma d’infraestructures físiques i camps experimentals, sinó també amb espais digitals, a través d’una plataforma de programari que oferirà dades i serveis als diferents agents del sector. L’objectiu final és contribuir a la modernització i l’adopció de tecnologies digitals per part del sector agrícola, aqüícola i ramader”.

Parlem de parcel·les agrícoles i granges experimentals, equipades amb sensors i tecnologies digitals que permetran provar i validar diferents tècniques i solucions per abordar els reptes principals del sector productor. També disposaran d’una plataforma digital interconnectada que processarà les dades recollides i les oferirà als productors i tècnics, juntament amb diversos serveis associats. I d’un equip de persones especialment formades en aquestes tecnologies, en l’assessorament i la transferència de coneixement.

Es tracta d’eines que permeten recollir dades sobre el terreny i processar-les a gran escala per ajudar en la presa de decisions i en la millora de l’eficiència de la cadena productiva. Aquestes eines poden ser claus per afrontar el repte d’alimentar una població en creixement amb recursos limitats i la necessitat inexcusable de fer-ho de manera sostenible.

Però per arribar fins aquí, hem de resoldre diversos obstacles per poder adoptar aquestes tecnologies de forma veritablement útil: cal aconseguir que arribi a tots els productors/es, i que aquestes siguin provades i validades per assegurar que les inversions donaran fruit. Cal també formar els usuaris finals de les tecnologies, i que puguin disposar de dades àmplies i precises de les condicions del camp i de la producció, amb assessorament especialitzat i ajuda en la presa de decisions.  Superar aquestes barreres és lobjectiu dels Agrolabs Digitals IRTA.

Més informació a IRTA.

 

 

 

 

Col·laboradors