Ajuts per fomentar la ramaderia i prevenir els incendis forestals a Galícia

Galícia habilitarà una nova convocatòria d’ajuts per fomentar la ramaderia en extensiu a zones estratègiques, amb l’objectiu de prevenir incendis forestals. Segons va destacar el president de la Xunta, Alfonso Rueda, hi haurà tres línies d’ajudes: una per al maneig del bestiar, una altra per a prevenció de danys que pateixin els caps de bestiar, i una tercera per implantar i millorar les pastures per a bestiar boví.

Les àrees concretes es recolliran al Pladiga, el pla anual de la Xunta per a la lluita contra els incendis forestals, que es basarà en el registre històric de focs registrats per la zona.

 

Col·laboradors