Alberto Herranz, INTERPORC: “Seguir lliures de Febre Porcina Africana és una tasca de tots”

El risc d’entrada de la Febre Porcina Africana (ASF per les sigles en anglès) és real i protegir-nos de la seva arribada és una tasca que implica tothom. Aquesta és la conclusió principal del webinari organitzat per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (INTERPORC), que va ser tot un èxit i va comptar amb més de 250 assistents tant d’Espanya com de LATAM.

 

 

Alberto Herranz, director de la Interprofessional, va emmarcar el webinari a les “freqüents accions de formació i prevenció davant de l’ASF que realitzem a INTERPORC”. A més, ha recordat que “participem activament al Grup Operatiu PREVPA per establir mesures que redueixin el risc associat als senglars i comptem amb un projecte d’estudi i prevenció del virus PRRS, per tal d’avaluar-ne l’evolució i així millorar les mesures de bioseguretat , imprescindibles per a qualsevol malaltia”.

A més, Herranz va reiterar el missatge central del webinari: “l’èxit de seguir lliures de Febre Porcina Africana és una tasca de cadascun de nosaltres”.

Al webinari es va posar èmfasi que l’impacte de l’ASF tindria conseqüències serioses per al sector, per la qual cosa cal que tots els seus professionals es mantinguin en alerta activa. Cal no oblidar tampoc que les característiques del virus de l’ASF fan que sigui molt difícil controlar-lo i eradicar-lo; que el factor humà té un paper creixent en els darrers casos de disseminació de l’ASF a Europa; que la bioseguretat és l’eina principal i essencial per protegir-nos del virus; i que la higiene, la neteja i la desinfecció de vehicles i el control d’animals i mercaderies són elements crítics.

 

Les característiques del virus de l’ASF fan que sigui molt difícil controlar-lo i eradicar-lo; el factor humà té un paper creixent en els darrers casos de disseminació de l’ASF a Europa; la bioseguretat és l’eina principal i essencial per protegir-nos del virus; la higiene, la neteja i la desinfecció de vehicles i el control d’animals i mercaderies són elements crítics

Prevenció i conseqüències

Jordi Baliellas, coordinador d’INTERPORC d’alguns projectes a l’àrea de Sanitat Animal i veterinari del GSP Lleida, va recordar que “els tres punts crítics i les possibles vies d’entrada de l’ASF a Espanya són la importació de porcs o l’arribada de senglars infectats; la ingestió per part dels animals de productes carnis contaminats; o el contacte amb material contaminat”. I va exposar casos concrets de contaminació que s’havien produït a altres països europeus de cadascuna d’aquestes tres possibilitats.

 

Jordi Baliellas, INTERPORC: “Els tres punts crítics i les possibles vies d’entrada de l’ASF a Espanya són la importació de porcs o l’arribada de porcs senglars infectats; la ingestió per part dels animals de productes carnis contaminats; o el contacte amb material contaminat “

Per part seva, Germán Cáceres, cap d’àrea d’Epidemiologia de la subdirecció general de Sanitat i Higiene Animal i Traçabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va començar advertint que “es tracta d’una malaltia categoritzada com A a la UE, i això significa que cal comunicar immediatament qualsevol cas”.

Cáceres va assenyalar que a la UE s’ha aconseguit frenar la propagació, al contrari que a Àsia, gràcies a la política de regionalització, i va concloure descrivint els tres pilars de la gestió del risc a Espanya, que són “mesures de prevenció per evitar l’entrada i difusió; vigilància activa i passiva i contingència per a una resposta ràpida, coordinada i efectiva en cas dentrada de la malaltia”.

 

Germán Cánceres, MAPA: “La UE s’ha aconseguit frenar la propagació, al contrari que a Àsia, gràcies a la política de regionalització”

Per acabar, Miguel Ángel Higuera, director d’ANPROGAPOR, va exposar que la declaració d’un focus d’ASF en porc domèstic en un país “té un impacte directe pel sacrifici a aquesta granja; indirecte, per immobilització, control i restriccions en altres zones; i col·lateral, per la pèrdua de les exportacions. Aquest darrer és el més important i es produeix també si els casos es donen en senglars”.

 

Miguel Ángel Higuera, director d’ANPROGAPOR: “La detecció de l’ASF té un impacte directe pel sacrifici en aquesta granja; indirecte, per immobilització, control i restriccions a altres zones; i col·lateral, per la pèrdua de les exportacions”

Col·laboradors