Anafric estarà atenta a el nou decret que estableix les ajudes directes a el sector oví i cabrum per tal que s’incloguin els engranalls

Les consideracions i puntualitzacions de Anafric es van atenent per part de Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Però tot i així, seguirem treballant perquè el pròxim Reial Decret que ha de marcar les ajudes directes a el sector oví i cabrum acabi de contemplar també els engranall a través d’un paquet d’ajudes per a la millora d’instal·lacions que permeti fomentar, a el mateix temps, un major benestar animal i millores en les mesures de bioseguretat i / o també de les persones (millora de vestuaris, que amb el COVID19 s’ha vist que no estan adaptats, etc.).

A continuació relatem, a manera de crònica informativa, com s’han anat succeint els diferents contactes amb el Ministeri:

  • 3 d’abril de 2020: el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) publica una nota de premsa en la qual s’anunciava la tramitació d’un Reial Decret per via d’urgència d’ajudes directes a el sector oví-cabrum espanyol.
  • 9 d’abril de 2020: Anafric després de sol·licitar de forma oficial mesures urgents i immediates per al sector oví-cabrum, entre d’altres, i després de revisar l’esborrany de normativa anunciada, va traslladar al MAPA diversos comentaris i observacions sobre la proposta plantejada en la qual es destacava la falta de contemplació en la mateixa de la figura dels engranalls, recordant que al voltant d’un 90% dels animals ovins passen per engreixadors espanyols (centres de classificació i regulació).

Després dels contactes amb el Ministeri, des Anafric acull amb satisfacció que des del MAPA s’estiguin valorant possibles mesures per mitigar l’efecte negatiu que està tenint la crisi actual per a aquest sector, considerem que cal que es contempli i s’ajudi a tot el sector i no només a una part. Pel que des de l’Associació es va sol·licitar un pressupost fort i ambiciós d’ajudes per a tot el sector.

  • Abril 16 2020: El MAPA, després d’escoltar les nostres aportacions així com d’altres organitzacions, el 16 d’abril, va publicar una nova nota de premsa en la qual s’anunciava l’augment de la partida econòmica a 10 milions d’euros (a falta de poder ser completat per les comunitats autònomes), partida destinada per compensar els ramaders d’oví i cabrum per les dificultats que travessen com a conseqüència de la crisi sanitària originada pel Covid-19.
  • 17 abril 2020: Des ANAFRIC, després d’analitzar aquesta nova versió d’esborrany de Reial Decret detectem canvis molt importants respecte a la primera versió. Per exemple, si bé en un inici estava previst tramitar l’ajut mitjançant un pagament per animal no comercialitzat, ara, en aquest nova versió aquesta ajuda nacional es dissenya com un pagament per ovella i cabra elegible que el ramader cobrarà de manera addicional a les seves ajudes de la PAC, mitjançant pagaments associats.

D’altra banda, el nombre màxim d’animals elegibles es determina d’una fórmula que valora la disminució de sacrificis dels mesos de març i abril de 2020 i el nombre de femelles amb cries a l’època de paridora.

Però sembla ser que, en aquesta nova versió, s’han tornat a “oblidar” d’una part important de les explotacions ramaderes d’oví espanyoles com són els engranalls.

Anafric ha volgut traslladar de nou al MAPA el malestar pel canvi de rumb de Reial Decret pel que fa als beneficiaris de l’ajuda, que tanca les portes a la resta de sector, entre ells, els engreixadors.

Malestar de Anafric perquè els engranalls “estan plens”

Anafric s’ha posat en contacte amb el Ministeri i ha exposat el seu malestar perquè els bens que actualment estan ocupant els engreixadors espanyols. Van ser comprats als ramaders de les explotacions d’origen a alts preus (a causa de les previsions de venda per Setmana Santa abans que tingués lloc la crisi del Covid), i “no hem d’oblidar que aquest col·lectiu ramader mai veurà traslladada l’ajuda que contempla aquest projecte de Reial Decret”.

Anafric ha proposat al MAPA que, en vista que aquest ajut està molt encotillada per només una part de el sector, estudiï alguna altra línia d’ajuda per donar una resposta a aquest col·lectiu (engranalls) en aquests moments tan difícils.

Per exemple, un paquet d’ajudes per a la millora d’instal·lacions que permeti fomentar, a el mateix temps, un major benestar animal i millores en les mesures de bioseguretat i / o també de les persones (millora de vestuaris, que
amb el COVID19 s’ha vist que no estan adaptats, etc.).

El Reial Decret encara no s’ha fet públic -ho farà en un mes i serà de forma retroactiva- i estarem atents, ja que considerem que segueix sent una ajuda que no és per TOT el sector, si no per a una part.

Col·laboradors