Anafric, membre del Codi de Bones Pràctiques Comercials de la Cadena Alimentària de Catalunya (CBPC)

Format per 17 associacions o entitats, el Codi de Bones Pràctiques Comercials és una iniciativa del Departament d’Agricultura i hi participen, a través de les seves renions, tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria i distribució agroalimentària.

 

 

Aquest Codi té com a objectius:

 • Millora de les relacions entre els diferents tipus d’operadors al llarg de tota la cadena de valor.
 • Millora de la transparència, agilitat i eficiència en les relacions comercials.
 • Millora de la informació i de la percepció que reben els consumidors dels productes agroalimentaris i del funcionament del sector.
 • Posar en valor els productes agroalimentaris de qualitat, de més seguretat alimentària, més sostenibles i respectuosos amb el benestar animal.
 • Millorar la comercialització, creixement i orientació del mercat.
 • Millorar l’eficiència i el desenvolupament tecnològic.
 • Propiciar els canals que afavoreixin la comercialització de la producció local.
 • Millorar l’orientació al mercat de tota la cadena de valor.
 • Posada en funcionament d’instruments per comunicar i resoldre conflictes entre empreses i tot tipus d’operadors.

En aquest sentit, per pertànyer al Codi, Anafric es commet a:

 

 • Millorar les pràctiques comercials
 • Millorar la percepció del consumidor
 • Millorar la comercialització, creixement i orientació al mercat
 • Millorar l’eficiència i el desenvolupament tecnològic
 • Aplicar, interpretar i fer el seguiment de l’Acord

Els àmbits d’actuació pel que fa a la ramaderia són:

 • Alimentació animal
 • Classificació de canal
 • Identificació de lanimal
 • Certàmens
 • Subproductes animals
 • Benestar animal
 • Races autòctones
 • Sanitat animal
 • Medicaments animals

Col·laboradors