ANAFRIC signa el Codi de Bones Pràctiques comercials a la Cadena Alimentària de Catalunya

ANAFRIC ha signat recentment, a través del seu president Josep Friguls, el nou document d’acord d’adhesió al Codi de Bones Pràctiques a la Cadena Alimentària de Catalunya (CBPC).

El Codi de Bones Pràctiques a la Cadena Alimentària de Catalunya, és una iniciativa del  Departament d’Agricultura on hi participen tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria, i distribució agroalimentària, i té com a objectius:

 • Millora de les relacions entre els diferents tipus d’operadors al llarg de tota la cadena de valor.
 • Millora de la transparència, agilitat i eficiència en les relacions comercials.
 • Millora de la informació i de la percepció que reben els consumidors dels productes agroalimentaris i del funcionament del sector.
 • Posar en valor els productes agroalimentaris de qualitat, de major seguretat alimentària, més sostenibles i respectuosos amb el benestar animal.
 • Millorar la comercialització, creixement i orientació del mercat.
 • Millorar l’eficiència i desenvolupament tecnològic.
 • Propiciar els canals que afavoreixin la comercialització de la producció local.
 • Millorar l’orientació al mercat de tota la cadena de valor.
 • Posada en funcionament d’instruments per comunicar i resoldre conflictes entre empreses i tot tipus d’operadors.

L’adhesió a l’Acord del CBPC per part d’ANAFRIC comporta comprometre’s en:

 • Millorar les pràctiques comercials
 • Millorar la percepció del consumidor
 • Millorar la comercialització, creixement i orientació al mercat
 • Millorar l’eficiència i el desenvolupament tecnològic
 • Aplicar, interpretar i fer el seguiment de l’Acord

Col·laboradors