Anafric us informa d’algunes mesures econòmiques relacionades amb l’impacte negatiu del Covid 19 en les àrees de l’àmbit de les pimes i altres mesures de suport financer transitori

Des d’Anafric informem de les mesures que el Decret – Llei 7/2020 pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del Covid-19 que s’està produint en l’àmbit sanitari, en el sector turístic, així com prevenir un major impacte econòmic negatiu sobre les PIMES i autònoms:

Mesures excepcionals importants:

  • Bonificacions del 50% de les cotitzacions a la SS. Les empreses dedicades a sectors del turisme, i els del comerç i hostaleria sempre que s’enquadrin en el sector turisme, que generin ACTIVITAT PRODUCTIVA durant els mesos de FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG I JUNY i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social.
  • Ajornament tributari: L’Agència General Tributària concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclosos.
  • Condicions d’ajornament: El termini serà de sis mesos.
  • No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.
  • Aïllament i contagi. Es consideraran com a baixa laboral.

Per a més informació, en aquest ENLLAÇ (BOE)

Col·laboradors