Aprovat el Projecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica

Abans de 2050, o el més aviat possible, Espanya ha d’assolir la neutralitat climàtica i el sistema elèctric haurà d’estar basat, exclusivament, en fonts de generació d’origen renovable. La Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha aprovat el Projecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica, que serà remès a l’Senat on continuarà la seva tramitació parlamentària sense necessitat de passar prèviament pel Ple de Congrés.

Quins són els objectius mínims per 2030:

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en, al menys, un 23% respecte de l’any 1990.
  • Assolir una penetració d’energies d’origen renovable en el consum d’energia final de, com a mínim, un 42%;
  • Aconseguir una sistema elèctric amb, almenys, un 74% de generació a partir d’energies d’origen renovable, i millorar l’eficiència energètica disminuint el consum d’energia primària a, al menys, un 39,5% respecte a la línia de base d’acord amb normativa comunitària.

Per abordar la transició energètica s’han establecindos els Plans Nacionals Integrats d’Energia i Clima (PNIEC) i l’Estratègia de Descarbonització a 2050.

Us recordem que tenim la col·laboració de Neologic com a empresa que us pot ajudar a la transició ecològica.

 

Col·laboradors