Aragó aprova ajudes a projectes relacions amb el sector ramader i carni

El Govern d’Aragó ha aprovat 27 nous projectes d’innovació i cooperació en la convocatòria corresponent a 2020 de el Programa de Desenvolupament Rural d’Aragó 2014-2020. El que suposa que més de 64 entitats es beneficiaran d’aquesta línia d’ajudes que té per objecte abordar solucions pràctiques a problemes de el sector que requereixin de el desenvolupament i aplicació de la tecnologia. Està prevista la publicació de la sisena convocatòria de grups de cooperació per al primer trimestre del 2021.

S’han creat línies de contacte fluid que permeten aprofitar el coneixement generat pels nostres científics i orientar les seves línies de treball prioritàries cap als problemes que afronta el sector agroalimentari en el dia a dia.

 

Es tracta de la cinquena convocatòria posada en marxa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient amb una dotació de 3 milions d’euros. Els ajuts per projecte són d’un mínim de 30.000 euros i un màxim de 150.000 euros, amb un termini d’execució de quatre anys, de 2019 a 2022. La intensitat de l’ajuda en general arriba al 80% dels costos incorreguts en l’execució dels projectes.

 

En total, les cinc convocatòries d’ajuts (2016, 2017, 2018, 2019 i 2020) han comptat amb 15,2 milions d’euros i una inversió total de 19 milions d’euros, per a la posada en marxa de 157 grups de cooperació. Aragó és la comunitat autònoma amb major nombre de convocatòries publicades fins a la data. En el seu conjunt, participen en els grups 415 beneficiaris dels ajuts.

Els projectes relacionats amb la ramaderia i la producció càrnia aprovats en l’actual convocatòria 2020 han estat els següents:

  • Estudi i valoració de diferents paràmetres que afecten el benestar animal a la cadena alimentària. Subvenció 46.400 €.
  • Alternatives en l’aprofitament i control de l’potencial de les basses de purins. Subvenció 120.000 €.
  • Disminució de la mortalitat dels bens en menjadora mitjançant la implementació de mesures preventives en explotacions i en menjadora (CORIGEN). Subvenció 119.579 €.
  • OVI-CIRCULAR per a l’economia circular de el sector oví. Subvenció 120.000 €.
  • Mesures sanitàries estratègiques en explotacions ovines aragoneses. Subvenció 106.448 €.
  • Plataforma gestió explotacions oví (Millora de la gestió de les explotacions d’oví de ramaderia extensiva). Subvenció 63.200 €.
  • PORCINOVA PILOT: projectes pilot d’innovació tecnològica per a ramaderia 4.0 de precisió. Subvenció 119.673 €.
  • Propiciar la coinnovació en la cadena agroalimentària (PRO-CO-INNOVACIÓ). Subvenció 117.551 €.

 

Col·laboradors