Augment del nombre i la proporció de boví, ovelles i cabres ‘ecològics’

A Europa, els bestiars bovins, ovins i cabrum es crien utilitzant mètodes orgànics, durant un període en què la població ramadera de la UE ha anat disminuint, segons les últimes dades d’Eurostat.

 

Aumento del número y la proporción de vacuno, ovejas y cabras 'ecológicos'

 

Segons publica  Eurocarne, el 2022 hi havia 5,4 milions de bovins criats de forma ecològica en un ramat de la UE de 74,8 milions d’animals (equivalent al 7,2 %), en comparació amb 4,3 milions de bovins d’un ramat de la UE de 77,8 milions el 2018 (equivalent al 5,5 %). De la mateixa manera, el 2022 es van criar ecològicament 1 milió de vaques lleteres (4,9 % del ramat de vaques de la UE), 6,1 milions d’ovelles (10,4 % del ramat de cabres de la UE) i 1, 4 milions de cabres (12,7% del ramat de cabres de la UE).

 

 

Col·laboradors