Augmentar la qualitat de la pell: Projecte Selambq

El sector de la pell a Espanya està representa per Acexpiel, associació de blanquers que representa el sector des que la pell surt de l’escorxador fins que la pell està preparada per fer qualsevol dels productes que es troben al mercat. La producció de la pell de qualitat a Europa està centrada a Espanya, particularment en la pell de xai de la raça entrefina, el que permet assolir productes d’alt valor afegit.

 

 

 

VÍDEO DE SELAMBQ

 

Però en els últims anys s’ha detectat que la qualitat de la pell s’ha reduït per l’aparició de defectes que, precisament, condicionen la seva ocupació en aquests mercats d’alt valor afegit. Per abordar aquest problema, es va posar en marxa el projecte europeu Selambq (acrònim en anglès de Qualitat de la Pell de Xai entrefina Espanyola) amb l’objectiu de trobar una explicació a la deterioració qualitatiu d’aquest tipus de pell.

El projecte neix de la iniciativa d’intentar unir els esforços en la línia de valor dels xais espanyols entre les associacions càrnies d’escorxadors i adobers perquè des de 2015, més o menys, les pells que es compren en els escorxadors tenen diversos problemes o defectes, com els oberts en flor, en els quals cal millorar les pràctiques, però també s’estan trobant altres defectes que s’estan investigant científicament.

 

 

 

Les certificacions de qualitat són molt positives per al sector, perquè el fet de tenir cura tots els processos d’engreix i criança afavoreixen la qualitat del producte. I el consumidor pot estar absolutament segur que se li ofereix el millor producte possible, tant en carn com en pell. Perquè un animal sa, té una pell en perfectes condicions.

 

Què es pretén amb aquest projecte

Los curtidores europeos, junto con Interovic y Anafric,  quieren obtener una mayor calidad de las pieles que se recogen en los mataderos. Si se mejora la calidad de las pieles, éstas pueden tener más valor y el curtidor puede llegar a pagar más. Y esto es bueno para toda la cadena de valor.

Els adobers europeus, juntament amb Interovic i Anafric, volen obtenir una major qualitat de les pells que es recullen en els escorxadors. Si es millora la qualitat de les pells, aquestes poden tenir més valor i l’adober pot arribar a pagar més. I això és bo per a tota la cadena de valor.

 

Membres de Selambq

La iniciativa Selambq està coordinada per la Confederació d’Associacions Nacionals d’Adobers i Aparadors de la Comunitat Europea (Cotance), en col·laboració amb les associacions nacionals de curtidors de Itàlia (UNIC)Espanya (Acexpiel) i Francia (FFTM) i financiada per les empreses d’adobers més importants especialitzades en aquesta matèria primera a Europa, com són la italiana Russo di Casandrino; les espanyoles Riba GuixàColomer/LedexportInpelsa y Bosch Girona, i les franceses Bodin-JoyeuxMegisserie RichardMegisserie Alric. I les associacions espanyoles d’oví i caprí i de productors de carn InterovicAnafric.

 

 

     

Col·laboradors