Avantatge de l’Autoconsum: Possibilitat d’amortització de les inversions en energia procedents de fonts renovables, per Solartree

Sabíeu que les inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables tindran llibertat d’amortització a l’impost sobre societats de fins a 500.000€ en projectes d’autoconsum el 2023? Les empreses que instal·lin energia solar fotovoltaica podran beneficiar-se d’un incentiu fiscal.

 

 

Es podran amortitzar lliurement les inversions d’autoconsum que entrin en funcionament el 2023, sempre que es compleixi amb els requisits següents:

La quantia màxima de la inversió que es pot acollir a aquesta llibertat d’amortització és de 500.000 euros.

En els següents 24 mesos a la data d’inici del període impositiu, la plantilla mitjana de l’entitat s’ha de mantenir respecte de la dels 12 mesos anteriors.
Les instal·lacions han d’estar a disposició de l’Autorització d’Explotació, el CIE (quan es tracti d’instal·lacions de P≤100kW) o el RAIPRE (si ven excedents).

Solartree és col·laborador d’Anafric i especialista en instal·lacions amb energia solar. Us podran assessorar sobre aquesta i altres possibilitats energètiques per a les vostres instal·lacions.

Per a més informació:

  • TELÈFON: 682 814 233
  • EMAIL: [email protected]
  • ADREÇA: C/INNOVACIÓ, 2. POLÍGON SERVIALSA. GINES (SEVILLA), 41960.

Informació sobre Solartree

Col·laboradors