B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL: El nou segell comú del sector ramader-carni

El sector ramader-carni espanyol representat per les seves sis Organitzacions Interprofessionals ha presentat el segell comú “B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL”, que recull en una imatge unificada totes les carns i productes certificats pels diferents sistemes de certificació posats en marxa de forma coordinada per cada sector.

 

Aquesta és una altra iniciativa pionera que reflecteix el compromís del sector ramader espanyol amb el compliment dels més alts estàndards de benestar del bestiar i per consolidar Espanya com un dels grans referents internacionals en benestar animal, posant en valor els esforços duts a terme per el sector, amb l’objectiu final de donar resposta a les demandes de la societat i oferint:

Als consumidors: garantia i confiança en l’adquisició dels productes certificats, elaborats mitjançant sistemes de producció ètica basats en el suport de la ciència de la producció i el benestar animal.
Als operadors de la distribució comercial i la distribució especialitzada: un sistema de certificació que engloba requisits basats en criteris científics i tècnics més exigents que els exigits a la normativa europea i nacional.

Garanteix estrictament els productes dels operadors que han estat certificats

El segell comú “B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL” garanteix estrictament els productes dels operadors que han estat certificats mitjançant els Procediments i Reglaments Tècnics dels respectius esquemes de certificació de “Compromís Benestar Animal”, desenvolupats per les sis Interprofessionals en base als criteris i elements establerts per ENAC (l’Entitat Nacional d’Acreditació), per obtenir el reconeixement de certificació acreditable.

“B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL” i els respectius esquemes de certificació que el suporten estan en un procés continu de verificació i millora, amb l’objectiu del reconeixement i l’acreditació per part d’ENAC.

.

El segell comú “B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL” neix per facilitar als consumidors la identificació, a través d’un únic segell, de tots els productes certificats amb aquests esquemes de certificació dels sectors del porcí de capa blanca, porc ibèric, carn de conill , oví-caprí, carn de boví i carn d’ocell, i per oferir a les empreses de distribució i la distribució especialitzada més facilitat en la gestió dels seus requeriments de benestar animal per als seus proveïdors i clients.

 

“B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL” i els respectius esquemes de certificació que el suporten estan en un procés continu de verificació i millora, amb l’objectiu del reconeixement i l’acreditació per part d’ENAC.

El sistema de certificació de les sis Interprofessionals que ara culmina amb el segell comú “B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL” atén les “Cinc llibertats” i els principis de Benestar Animal fixats per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA).

En el seu desenvolupament han participat els millors especialistes tècnics i acadèmics espanyols en aquesta matèria, i ha estat avalat per Comitès Científics d’alt nivell, donant com a resultat un sistema de certificació que engloba requisits basats en criteris científics i tècnics més exigents als exigits a la normativa europea i nacional.

El certificat desenvolupat per cada interprofessional, aporta reconeixement, solidesa i amplitud i permet la seva adaptació a cada producció ramadera avalant les bones pràctiques dutes a terme a les àrees del benestar, la salut, la bioseguretat, la gestió animal i la traçabilitat a totes les baules de la cadena productiva, i s’alinea responsablement amb l’estratègia Farm to Fork i el Green Deal de la Unió Europea, i per tant també es compromet amb la sostenibilitat, la qualitat i la seguretat alimentària.

El sistema de certificació de les sis Interprofessionals que ara culmina amb el segell comú “B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL” atén les “Cinc llibertats” i els principis de Benestar Animal fixats per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA).

Darrere d’aquest segell “B+ COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL” hi ha centenars de milers de ramaders/es i treballadors del sector que s’esforcen diàriament i lluiten per un compromís que tots han adquirit, per aconseguir transmetre amb transparència al consumidor ia la distribució tots els criteris de benestar i producció ètica que s’apliquen en la bona cura dels animals i en l’atenció a les demandes rebudes de la societat en aquest aspecte important de la producció d’aliments.

Otras informaciones

Col·laboradors