Cantàbria ja ha començat a pagar als 3.300 ramaders pels efectes del conflicte a Ucraïna

El Govern de  Cantabria, a través de la Conselleria de Desenvolupament Rural, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, ha començat a abonar els ajuts directes que de manera excepcional s’han atorgat aquest any al sector ramader per compensar les dificultats econòmiques del conflicte bèl·lic a Ucraïna en determinats sectors agraris.

Es tracta d’un ajut, per un import total de 5.058.088 euros, finançat amb fons de la Unió Europea i dels Pressupostos Generals de l’Estat, la tramitació, resolució, justificació, pagament i control dels quals ha correspost a l’Executiu autonòmic, a través de la Conselleria de Desenvolupament Rural.

El nombre de beneficiaris a Cantàbria ha estat de 3.291 titulars d’explotacions ramaderes amb bestiar de vaca alletant (3.094); oví i cabrum (152); boví d’esquer (39), i cunícola (3).

 

Com s’han repartit els ajuts

El repartiment d’aquests fons, que han estat distribuïts pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) als organismes pagadors de les comunitats autònomes, s’ha fet tenint en compte:

Increment de costos i deteriorament de marges.
La dificultat de traslladar l’increment de costos a la cadena.
L’efecte de les pertorbacions dels fluxos comercials que ocasiona el conflicte bèl·lic i les dificultats d’adaptació a les noves circumstàncies derivades del cicle productiu i el valor ambiental i generador d’ocupació en el medi rural.
El conseller de Desenvolupament Rural, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Guillermo Blanco, ha destacat la importància de concedir aquests ajuts al sector ramader, que, segons la seva opinió, “s’han vist greument afectats per les pertorbacions que la invasió d’Ucraïna per part de Rússia ha provocat al mercat”.

L’increment dels pinsos, segons destaca el Govern càntabre, des de l’inici de la guerra “superen el 20% en la majoria dels casos, cosa que se suma, ha dit, als increments de preus acumulats respecte a l’any passat, que poden fins i tot superar el 50% o el 75% si es compara amb els preus del 2021 o del 2020, respectivament, succeint una cosa similar amb l’increment del cost del gasoil, l’electricitat i els fitosanitaris”.

Col·laboradors