Caràcter essencial de el sector porcí i el seu efecte directe en l’economia dels petits municipis: generant ocupació estable i evitant la despoblació

El nombre d’indústries dedicades a l’elaboració de productes del porcí en municipis de menys de 5.000 habitants de la Comunitat Valenciana s’ha incrementat un 30% en deu anys, passant de 40 indústries en l’any 2008 a les 52 en 2018, segons les dades elaborats per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc). Aquesta vinculació de la indústria porcina amb les zones rurals se suma a les 726 granges -de les 916 de la regió- que estan en municipis de menys de 5.000 habitants, el que evidencia el caràcter essencial del sector porcí i el seu efecte directe en l’economia d’aquests petits municipis on el sector porcí genera ocupació estable i contribueix a evitar la despoblació.

En total, el nombre d’indústries de porcí a la Comunitat Valenciana ascendeix a 228 de les quals el 22,81% es troben en municipis de menys de 5.000 habitants, i generen un total de 4.236 llocs de treball directes, el 13,88% en aquestes petites localitats.

Per la seva banda, les granges de porcí de la comunitat donen feina a 1.328 treballadors, el 82% assentats en poblacions de menys de 5.000 habitants.

La implantació del sector porcí en aquests municipis és integral, és a dir, no només trobem la producció primària sinó també la industrial, el que és absolutament indispensable perquè un sector agroalimentari contribueixi decisivament a la sostenibilitat de el medi rural.

A més, i no menys important, el porcí de capa blanca és un sector que, tot i que treballa cada dia sota un model de producció únic al món, també s’esforça per seguir avançant en les matèries en què és un referent: la seguretat alimentària, el benestar animal i la sostenibilitat.

En el pla mediambiental, el compromís de el sector porcí és ferma i ho demostra el fet que any rere any redueixi les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la seva activitat. A més, els esforços de el sector no es limiten només a la reducció en la generació d’emissions, sinó que s’estenen a molts altres camps de l’activitat, com la reducció de l’consum d’aigua, d’electricitat i combustibles o la menor generació de plàstics no reutilitzables, residus o deixalles.

Totes aquestes mesures de control i millora mediambiental que ve aplicant en els últims 30 anys han contribuït al fet que el pes de l’activitat porcina sobre el conjunt de les emissions nacionals GEH sigui de només l’1,9%.

Col·laboradors