Carn i Salut. L’impacte ambiental real de la producció ramadera. El model de producció europeu, el més exigent del món, ens demana complir. El sector espanyol, compleix

La sostenibilitat mediambiental és un compromís en el qual el sector ramader carni espanyol porta treballant des de fa anys, un repte global que ens importa a tots i que en moments extraordinaris com els que vivim deixa de manifest una veritat que convida a la reflexió. En les últimes setmanes, en què hem viscut el confinament general i la reducció dràstica de moltes de les activitats del dia a dia, els nivells de contaminació al planeta han caigut de manera formidable. 

 

 

El sector carni espanyol es reafirma en el seu compromís amb la millora de l’entorn, la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i la seguretat i qualitat de les seves produccions, alhora que segueix treballant per una alimentació variada i equilibrada, en el marc de la Dieta Mediterrània, que inclou tots els grups d’aliments en les pautes de consum saludable recomanades per la comunitat científica.

 

 

Després de la publicació de l’informe “El canvi climàtic i la terra” elaborat pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), que recull la necessitat de promoure una dieta amb aliments d’origen animal produïts de forma sostenible i amb baixes emissions, la Plataforma Carn i Salut recorda que el sector ramader-carni espanyol i europeu són un referent internacional pel seu treball en la sostenibilitat de les seves produccions millorant els processos, les instal·lacions i el maneig i realitzant importants innovacions en la gestió de residus.

 

 

 

Sistemes de producció noves

Amb l’ús de les noves tecnologies, s’estan desenvolupant sistemes de producció i noves tècniques amb un menor impacte ambiental, amb l’objectiu d’una reducció progressiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Exemples d’aquest compromís, entre molts altres, són les accions sectorials per reduir un 15% la petjada de carboni en el sector boví, o la reducció d’un 47% de les emissions d’amoníac i un 54% les de metà en el sector porcí, al costat de l’estalvi de fins a un 30% l’ús d’aigua per cada quilo de carn produït i el foment de la producció sostenible de carn de conill.

 

El sector ramader-carni espanyol i europeu són un referent internacional pel seu treball en la sostenibilitat de les seves produccions millorant els processos, les instal·lacions i el maneig i realitzant importants innovacions en la gestió de residus

 

A més, el sector permet mantenir importants ecosistemes que no serien viables sense la seva utilització ramadera, com les deveses en el cas de l’porc ibèric o el pasturatge tradicional de l’oví i cabrum i el de les vaques alletants en deveses i zones de muntanya, que estan units a el foment de la biodiversitat i la conservació dels espais naturals.

En definitiva, el sector ramader espanyol aplica el Model de Producció Europeu, el més exigent del món pel que fa a qualitat, traçabilitat, sanitat animal, seguretat alimentària, benestar de la ramaderia i sostenibilitat mediambiental i social.

 

 

 

Col·laboradors