Carn i Salut: producció ramadera i càrnia i efectes de gasos hivernacle durant el Covid-19

La plataforma Carn i Salut ha realitzat un informe “La producció ramadera i càrnia i la sostenibilitat” en què que es resumeixen les percepcions Vs la realitat sobre la carn i la  producció, la sostenibilitat i el model europeu de producció, el consum equilibrat, el que significa la indústria càrnia a les zones rurals i el compromido de el sector amb la sostenibilitat.

Anafric desglossarà cada divendres l’informe i començarem amb l’apartat dedicat, precisament, a les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Com ja sabeu, des de fa mesos l’opinió pública està sent impactada amb nombroses notícies en què s’ha anat assenyalant de forma errònia a la ramaderia i la producció de carn com un dels principals responsables de l’escalfament global de la Terra i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), alhora que es plantejava que calia reduir dràsticament el consum d’aquests aliments per salvar el planeta.

No obstant això, les dades oficials d’emissions del Govern d’Espanya i de les institucions internacionals ja han mostrat que aquestes informacions parcials o interessades estan molt allunyades de la realitat pel que fa a casa nostra es refereix, i en moltes altres zones de l’món, donat que les emissions dels sectors ramaders, que es registren com les de totes les altres activitats humanes, no són ni de bon tros les principals responsables de l’canvi climàtic.

Les dades oficials d’emissions de el Govern d’Espanya i de les institucions internacionals ja han mostrat que aquestes informacions parcials o interessades estan molt allunyades de la realitat pel que fa a casa nostra es refereix.

A més, la situació generada pel COVID-19, paralitzant la majoria de les activitats no essencials, ha qüestionat encara més totes aquestes informacions negatives sobre la influència de la producció d’aliments en el canvi climàtic.

Segons l‘Agència Europea de Medi Ambient, totes les ciutats espanyoles han reduït les seves emissions de diòxid de nitrogen. Madrid les ha retallat fins a la meitat, mentre que Barcelona les ha reduït un 60%.

 

Les dades sobre contaminació que s’estan recollint al nostre país i en altres zones del món des de l’inici d’aquesta pandèmia estan demostrant de forma clara que la paralització de l’activitat de transport que comporten les mesures de confinament de la població i de “refredament” de l’economia està reduint la contaminació en uns nivells mai registrats.

 

La paralització de l’activitat de transport que comporten les mesures de confinament de la població i de “refredament” de l’economia està reduint la contaminació en uns nivells mai registrats.

 

De fet, un estudi desenvolupat per investigadors de Centre de Tecnologies Físiques de la Universitat Politècnica de València (UPV) amb dades de l’Agència Espacial Europea (ESA), indica que els nivells de concentració de diòxid de nitrogen, un dels principals responsables de la contaminació de l’aire, han disminuït una mitjana del 64% a les principals ciutats espanyoles després de les mesures decretades per la lluita contra el COVID-19.

No obstant això, els sectors de producció i subministrament d’aliments, molt especialment els de producció ramadera, elaboració i comercialització de carn i productes carnis han seguit realitzant les seves activitats, fins i tot amb un major esforç per mantenir proveïda a la població de forma adequada amb aliments segurs i de qualitat.

Aquesta situació posa de manifest una realitat que no tothom compartia i és que el sistema de producció d’aliments, principalment les produccions ramaderes i càrnies que existeixen al nostre país no són els causants de l’canvi climàtic.

Aquesta situació posa de manifest una realitat que no tothom compartia i és que el sistema de producció d’aliments, principalment les produccions ramaderes i càrnies que existeixen al nostre país no són els causants de l’canvi climàtic.

Col·laboradors