Catalunya dona llum verda a el pla estratègic d’alimentació 2021-2026 que impulsa els aliments sostenibles, arrelats a territori i impulsors de nous hàbits saludables

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026 i ha encomanat a el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) la cogestió i governança, així com l’impuls de les línies estratègiques i les iniciatives i actuacions que l’integren.

L’objectiu és dotar Catalunya de l’instrument necessari per articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment el país, i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles, i de qualitat.

La situació extraordinària i sense precedents generada per la pandèmia ha evidenciat el paper fonamental de el sector agroalimentari i ha posat en relleu els riscos, les vulnerabilitats i les desigualtats existents.

És en aquest context que el PEAC s’erigeix ​​com a instrument per transformar el sistema alimentari català, d’acord amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible i les principals polítiques europees alimentàries, agràries, econòmiques i d’innovació. La implementació efectiva d’aquest pla ha de portar a el desenvolupament de 301 actuacions en els propers 5 anys.

El sector agroalimentari representa un 14,1% de l’PIB català i genera 565.700 llocs de treball, el 15,5% de l’ocupació catalana.

Col·laboradors