Catalunya paga els 5,7 milions d’euros en ajudes per a la ramaderia ecològica de 2019

La Generalitat de Catalunya ha realitzat el pagament dels imports corresponents a l’ajuda de Ramaderia ecològica de la campanya 2019. L’import total del pagament és de 5.739.705,49 €, es fa efectiu a 580 beneficiaris de 29 comarques.

Aquest ajut, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarca dins de l‘PDR.cat2020, amb el cofinançament de Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’objectiu d’aquest ajut és compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics.

Col·laboradors