Obertura del mercat de Filipines a la carn de boví

El Govern de Filipines obre el seu mercat a l’entrada de la carn de boví d’Espanya, així com la renovació de l’autorització per a l’exportació de carn i productes carnis de porcí d’Espanya, tots dos pel procediment d’acreditació de sistema.