Compromisos 2021 del Parlament Europeu per al sector ramader i carni

L’agenda europea per a aquest 2021 ve marcada per alguns punts que afecten el nostre sector, entre els quals cal esmentar el del Pacte Verd Europeu, l’economia circular, la Llei de Clima, la PAC i la nova estratègia de la Granja a la Taula. Des Anafric anem a dividir-los i comentar-los.

 

Recuperació sostenible

El pla de recuperació europeu contra el Covid-19 establirà les bases d’una Europa climàticament neutra i sostenible. Aquest any, els eurodiputats treballaran en diferents iniciatives incloses en el Pacte Verd Europeu i relacionades amb l’agricultura, economia circular, biodiversitat, boscos, energia, emissions i amb el sistema de comerç d’emissions.

Acció climàtica

Una altra de les prioritats del Parlament seguirà sent establir com a objectiu legalment vinculant l’anomenada neutralitat climàtica per a la UE el 2050. La UE ha de concloure les negociacions sobre la Llei de Clima, on el Parlament advoca per una reducció del 60% de les emissions per al 2030.

Agricultura

El Parlament, la Comissió i el Consell hauran de concloure les negociacions sobre la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) per al període 2022-2027 i alinear-la amb el Pacte Verd Europeu i els objectius mediambientals. Els eurodiputats també estudiaran la nova estratègia “De la granja a la taula”, que busca analitzar en més profunditat el sistema alimentari.

Col·laboradors