Consulta pública de les ajudes a projectes industrials al sector agroalimentari, en el marc del PERTE

Recentment s’ha obert el període per presentar al·legacions de la posada de bases reguladores de les ajudes a projectes induals en el marc del PERTE Agroalimentari. Poden obtenir la condició d’empreses beneficiàries d’aquestes ajudes, les societats mercantils privades, les societats cooperatives i les societats agràries de transformació (SAT) amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent on desenvolupin l’activitat industrial.

 

 

Segons aquestes bases, les actuacions seran subvencionables si s’emmarquen en alguna d’aquestes línies:

Línia de recerca, desenvolupament i innovació. Pressupost mínim del projecte 800.000€ per a pimes i 1.500.000€ per a grans empreses.

Línia dInnovació en sostenibilitat i Eficiència Energètica. Pressupost mínim per projecte de 400.000€ per a pimes i 1.000.000€ per a grans empreses.

Línia dajuts a la inversió a favor de les pimes. Pressupost mínim per projecte de 400.000 €

A banda de l’anterior, els projectes s’han d’emmarcar en alguna de les temàtiques prioritàries següents:

  • Economia circular i ecoinnovació.
  • Descarbonització, eficiència energètica, fonts noves d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants.
  • Materials i productes avançats.
  • Innovació en processos de qualitat i seguretat.
  • Projectes basats en tecnologies digitals.

El pressupost d’aquesta convocatòria és 100M d€

El termini de consulta pública estarà obert fins al 20 de juny del 2024. No perdis l’oportunitat de presentar propostes i al·legacions!

El termini de presentació de sol·licituds obrirà quan es publiqui la convocatòria definitiva.

 

Més informació sobre aquesta convocatòria.

Col·laboradors