Consulta pública del nou Reial decret sobre els controls oficials en matèria de benestar animal

Aquest Reial decret té per objecte aplicar a Espanya la normativa de la Unió Europea sobre controls oficials en matèria de benestar animal. Aglutina diverses modificacions de la normativa actual i estableix alguns aspectes nous per a la millora dels mecanismes de control oficial. Aquest Reial decret forma part en definitiva de la resposta que des d’Espanya s’està donant a les recomanacions que s’han formulat en matèria de benestar animal des de les instàncies comunitàries dirigides al nostre país.

La consulta es desenvoluparà des del 23 de juny fins al 13 de juliol a la pàgina web del ministeri. Podeu descarregar-vos aquest enllaç per ampliar la informació.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL REIAL DECRET:

1.- Sestablirà una xarxa de punts de contacte per a lintercanvi dinformació entre les autoritats responsables i assegurar la coherència i eficàcia dels controls.

2.- Es constitueix la mesa nacional de coordinació sobre la protecció dels animals per a fins agraris i per a l’aqüicultura.

3.- Es crea la figura del Centre de Referència de Benestar Animal per donar suport científic al ministeri.

4.- Els titulars de les granges hauran de tenir un pla de benestar animal per a la seua explotació, que ja és obligatori en el cas del porcí intensiu i de les aus de corral.

5.- S’amplia la informació de la cadena alimentària perquè el servei veterinari oficial de l’escorxador disposi de totes les dades necessàries sobre els animals i poder completar la declaració obligatòria en cas de sacrifici d’urgència.

6.- En el cas del bestiar porcí, s’introdueixen canvis específics per evitar que el tall de les cues es realitzi de forma rutinària.

7.- S’exigeixen millores sobre el nombre de menjadores i abeuradors, el control dels gasos ambientals (amoníac, diòxid de carboni), el material manipulable, i s’estableix una disminució de la densitat ramadera.

8.- Es fixen els requisits necessaris per garantir l’intercanvi d’informació entre l’escorxador i la producció primària.

9.- Es millora la redacció de la normativa sobre vedells menors de sis mesos, i es modifiquen tots els reials decrets sobre protecció d’animals a les granges.

 

Col·laboradors