Consulta pública sobre la revisió de la legislació de materials en contacte amb els aliments

La Comissió Europea ha publicat la consulta pública sobre la revisió de la legislació de materials destinats al contacte amb els aliments (MCA). Els objectius d’aquesta consulta i de les properes que es publicaran són:

Millorar la seguretat alimentària i la salut pública
Donar suport a l’ús de solucions d’envasament innovadores i sostenibles que utilitzin materials ecològics, reutilitzables i reciclables
Contribuir a la reducció dels residus alimentaris

Aquests compromisos es reflecteixen també en altres estratègies clau implementades a nivell europeu, com el Pla d’Acció per a l’Economia Circular i l’Estratègia de Sostenibilitat de les Substàncies Químiques cap a un medi ambient lliure de tòxics.

Aquesta consulta pública està oberta a les contribucions de totes les parts interessades i, per això, el qüestionari inclou dos conjunts de preguntes:

Destinades a la ciutadania: Preguntes dirigides a tota la ciutadania com a persones consumidores d’aliments en envasos alimentaris i usuàries d’utensilis de cuina i vaixella.

 

Destinades a altres parts interessades: Preguntes adreçades a empreses, representants d’empreses, organitzacions de consumidors, institucions científiques i als qui participen en el compliment i l’aplicació de la legislació sobre els MCA.

Aquesta consulta es basa en la consulta pública prèvia per abordar les deficiències detectades a la legislació actual com:

Manca de claredat quant a la seguretat i el funcionament del mercat de la UE en no existir normes harmonitzades específiques de la UE per als MCA que no siguin plàstics.
Debilitats i limitacions de la legislació que es basa principalment en una llista de substàncies de partida autoritzades i manca datenció suficient a larticle final del MCA.
Manca de priorització de les substàncies més perilloses a tots els MCA.

Escassa qualitat, disponibilitat i transparència de la informació a la cadena de subministrament, cosa que dificulta la capacitat de garantir el compliment i realitzar controls oficials.
Les normes actuals no donen suport suficientment a les petites i mitjanes empreses ni al desenvolupament d’alternatives segures i més sostenibles.

La data límit per enviar comentaris és el 11 de gener de 2023.

Podeu accedir al text de la consulta ia tota la informació al següent

La Comissió Europea ha publicat la consulta pública sobre la revisió de la legislació de materials destinats al contacte amb els aliments (MCA). Els objectius d’aquesta consulta i de les properes que es publicaran són:

Millorar la seguretat alimentària i la salut pública
Donar suport a l’ús de solucions d’envasament innovadores i sostenibles que utilitzin materials ecològics, reutilitzables i reciclables
Contribuir a la reducció dels residus alimentaris

Aquests compromisos es reflecteixen també en altres estratègies clau implementades a nivell europeu, com el Pla d’Acció per a l’Economia Circular i l’Estratègia de Sostenibilitat de les Substàncies Químiques cap a un medi ambient lliure de tòxics.

Aquesta consulta pública està oberta a les contribucions de totes les parts interessades i, per això, el qüestionari inclou dos conjunts de preguntes:

Destinades a la ciutadania: Preguntes dirigides a tota la ciutadania com a persones consumidores d’aliments en envasos alimentaris i usuàries d’utensilis de cuina i vaixella.

 

Destinades a altres parts interessades: Preguntes adreçades a empreses, representants d’empreses, organitzacions de consumidors, institucions científiques i als qui participen en el compliment i l’aplicació de la legislació sobre els MCA.

Aquesta consulta es basa en la consulta pública prèvia per abordar les deficiències detectades a la legislació actual com:

Manca de claredat quant a la seguretat i el funcionament del mercat de la UE en no existir normes harmonitzades específiques de la UE per als MCA que no siguin plàstics.
Debilitats i limitacions de la legislació que es basa principalment en una llista de substàncies de partida autoritzades i manca datenció suficient a larticle final del MCA.
Manca de priorització de les substàncies més perilloses a tots els MCA.

Escassa qualitat, disponibilitat i transparència de la informació a la cadena de subministrament, cosa que dificulta la capacitat de garantir el compliment i realitzar controls oficials.
Les normes actuals no donen suport suficientment a les petites i mitjanes empreses ni al desenvolupament d’alternatives segures i més sostenibles.

La data límit per enviar comentaris és el 11 de gener de 2023.

Podeu accedir al text de la consulta ia tota la informació al següent enllaç

 

Col·laboradors