Curs pilot “Nous materials formatius en el àmbit de la indústria alimentària” a Catalunya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) posa en marxa el nou curs pilot “Nous materials formatius en l’àmbit de la indústria alimentària”. És un curs obert a tothom, gratuït i disponible fins al 31 d’agost de 2022 al portal de Ruralcat.  Per entrar a Rural.cat, és necessari registrar-se.

El seu objectiu és proporcionar material que pugui ajudar a superar els diferents reptes sobre els establiments alimentaris. Proporciona les eines per aprendre a gestionar:

  • Tràmits i autoritzacions d’un establiment alimentari
  • Estructurar el sistema d’autocontrol
  • Elaborar el Pla de Control de l’aigua, de plagues, de proveïdors, de temperatures, d’al·lèrgens
  • Pla de formació i capacitació.

També ensenya com etiquetar, envasar i conservar els aliments, i a controlar la qualitat de proveïdors i subministrament del procés productiu i del producte acabat.

 

Els materials formatius estan estructurats en diversos blocs:

Bloc 1 – Temes Previs
1.1. Gestiona els tràmits i autoritzacions del teu establiment alimentari
1.2. Requisits generals de les instal·lacions i equipaments
1.3. Bones pràctiques d’higiene i manipulació d’aliments

Bloc 2 – Autocontrol
2.1. Estructura el sistema d’autocontrol del teu establiment alimentari

Bloc 3 – Plans de prerequisits
3.1. Elabora el Pla de control de l’aigua del teu establiment alimentari
3.2. Elabora el Pla de neteja i desinfecció del teu establiment alimentari
3.3. Elabora el Pla de control de plagues del teu establiment alimentari
3.4. Elabora el Pla de control de proveïdors del teu establiment alimentari
3.5. Elabora el Pla de traçabilitat del teu establiment alimentari
3.6. Elabora el Pla de manteniment i calibratge del teu establiment alimentari
3.7. Elabora el Pla de control de temperatures del teu establiment alimentari
3.8. Elabora el Pla de control d’al·lèrgens del teu establiment alimentari
3.9. Elabora el Pla de control de subproductes i residus del teu establiment alimentari
3.10. Elabora el Pla de formació i capacitació del teu establiment alimentari

 

Bloc 4 – Etiquetatge, envasament i conservació dels aliments
4.1. Elabora el sistema d’etiquetatge del teu establiment alimentari
4.2 Envasa amb seguretat els teus aliments
4.3 Transforma i conserva amb seguretat els teus productes

 

Bloc 5 – Qualitat Agroalimentària dels productes agroalimentaris
5.1. Què és i per què cal un sistema d’autocontrol de la qualitat
5.2. Controla la qualitat de proveïdors i subministraments
5.3. Controla la qualitat del procés productiu
5.4. Controla la qualitat del producte acabat

Col·laboradors