De la Granja a la Taula i les seves paradoxes: Benestar animal

La legislació europea sobre benestar animal és una de les més avançades del món. Si deixéssim de produir carn a Europa i la importéssim d’altres països, hauríem de preguntar-nos. Està assegurat el benestar animal? Els estàndards de qualitat, de seguretat alimentària i de benestar animal espanyol estan entre els més exigents del món.

El sector ramader-carni espanyol destaca que el consum de carn i els productes carnis és totalment segur, i que compleix amb la normativa europea i nacional assegurant la innocuïtat del producte final i les bones pràctiques al llarg de tota la cadena de producció i comercialització, operant sota un estricte marc normatiu de sanitat animal, seguretat alimentària i protecció del benestar animal, assegurant-li al consumidor una producció segura, saludable i de qualitat. A més, cal assenyalar que les granges i les indústries segueixen un model anomenat el Model Europeu de Producció, que busca garantir que els aliments compleixin amb cadascuna de les normes d’higiene i seguretat, igual que els processos d’elaboració, que segueixen les exigències sanitàries, mediambientals i de benestar animal.

Més informació en aquest enllaç.

 

De igual forma, dada la importancia del sector en España, no solo se cumple con todos los requisitos fijados por la Unión Europea, sino que adicionalmente, cuenta con una normativa aún más estricta para la crianza y el cuidado de animales.

Por ello, se reconoce internacionalmente que los estándares de calidad y seguridad alimentaria de la producción cárnica española están entre los más exigentes del mundo y ofrecen la total garantía de que los productos cárnicos españoles que llegan a cualquier mesa del mundo son seguros y de calidad.

 

 

Col·laboradors