Disminució del l’ús d’antibiòtics en un 52%

L’Organització Col·legial Veterinària (OCV) ha aconseguit disminuir l’ús d’antibiòtics un 52,3% entre 2014 i 2018. Aquesta iniciativa es contempla dins del PRAN (Pla Nacional Davant de la Resistència als Antibiòtics) que es va implementar a Espanya el 2014 per intentar frenar el desenvolupament de resistències.

En el camp de la seguretat alimentària, els veterinaris són els responsables de protegir els consumidors dels riscos relacionats amb la cadena alimentària. El passat 6 de juliol va ser el Dia de la Zoonosi, i de l’OCV es vol destacar el paper fonamental del veterinari en la vigilància d’aquest tipus de malalties que comparteixen persones i animals i en la lluita contra la resistència als antibiòtics, que són eines fonamentals per al tractament d’aquestes.

El president de l’Organització Col·legial Veterinària (OCV), Luis Alberto Calvo, subratlla que l’actual pandèmia de COVID-19 ha evidenciat que en el futur la protecció eficient de la salut pública passa necessàriament per l’enfocament One Health-Una sola salut.

El control dels patògens zoonòtics és imprescindible

A Europa, cada any es diagnostiquen més de 350.000 casos de malalties zoonòtiques -que es transmeten entre animals i persones-. Així mateix, l’OCV assenyala que hi ha moltes altres dades que incideixen en la interrelació entre salut humana i sanitat animal, com que de 1.415 patògens humans coneguts compartim 863 amb els animals o que avui hi ha 50.000 espècies de vertebrats portadors de al menys 20 virus diferents cada un.

“La tasca que realitzen els veterinaris en prevenció de malalties en els animals no només protegeix la seva salut i benestar, sinó que és un dels passos més efectius que podem donar per salvaguardar la salut de les persones. El control de patògens zoonòtics d’origen animal evitaria més del 60% de les malalties de les persones “, assegura Luis Alberto Calvo.

Col·laboradors