Dones ramaderes extraordinàries, projecte d’OviAragón per visibilitzar el medi rural, l’oví i el paper de la dona

La Comunidad de Mujeres Ganaderas Extraordinarias, posada en marxa per la cooperativa Oviaragón, va arrencar amb tres trobades desenvolupades simultàniament de forma presencial a la seu de la cooperativa i en línia, amb més de vint dones dins de la Comunitat. Es va començar amb una visita a la cooperativa i les seves instal·lacions, per acordar els objectius a treballar des de i amb la cooperativa els propers anys. A la segona jornada, l’equip veterinari va realitzar una formació de diferents programes EVO i eines de millora a les explotacions amb idees pràctiques molt interessants per aplicar a les explotacions.

 

 

 

El tercer dia, Miriam Ferrer, responsable d’Igualtat de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia de Govern d’Aragó, va acompanyar i conèixer el grup i es va posar a la nostra disposició per col·laborar estretament en aquesta iniciativa. Visibilitzar el medi rural, la ramaderia extensiva i, en especial, l’oví i el paper de la dona i la igualtat com a clau per tenir aquest relleu a les explotacions sostenibles, de futur, va ser un dels objectius més unànime.

“Hem de difondre tota via més el paper de l’oví, de l’extensiu, i de la nostra forma de vida als pobles i pels animals. Que es conegui més la nostra tasca per la sostenibilitat i la incorporació cada cop més activa de la dona a les explotacions”.

Col·laboradors