El 2020 la producció de carn de boví de la UE va baixar però es van incrementar les exportacions

La UE va produir 6,8 milions de tones de carn bovina en 2020, un 1,2% menys que l’any anterior, segons dades de la Comissió Europea. Es tracta d’una caiguda menor que la prevista per la Comissió en les seves perspectives a curt termini de tardor passada.

Alemanya, Itàlia i Espanya van experimentar descensos, sent Itàlia el descens més amb 48.000 tones menys (-6%). Itàlia ha estat un dels països de la UE més afectats durant la pandèmia i va ser un dels primers a imposar mesures de tancament nacional.

Tot i la menor producció el 2020, la UE va augmentar les seves exportacions de carn de boví fresca i congelada en un 1,3% respecte a l’any anterior a 461.000 tones, una mica més del previst abans de Nadal. Poc més de l’50% d’aquesta carn de boví es va destinar a Regne Unit, amb volums pràcticament sense canvis respecte a l’any anterior.

La Comissió Europea espera que la producció de carn bovina de la UE disminueixi, impulsada per la disminució del nombre de vaques lleteres i alletants. No obstant això, s’espera que la caiguda del consum de la UE i la creixent demanda mundial de carn bovina donin suport els nivells d’exportació del bloc.

Tens més informació a Eurocarne i a Revista Cárnica

Col·laboradors