El boví de carn a Espanya: un bastió per al medi rural, la dona i el medi ambient

PROVACUNO ha presentat l’informe “Anàlisi del sector boví de carn d’Espanya”, la radiografia més gran i més exhaustiva realitzada fins ara, que permet conèixer al detall en quin punt es troba el sector, que servirà de guia per emprendre accions encaminades a aconseguir una millor vertebració i competitivitat del sector. L’informe ha fet servir dues fonts d’informació i estadística: el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), adscrit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA); i una enquesta realitzada granges tipus repartides per tot el territori.

Conclusions

  • La mida de les granges és una de les dades que es desprèn d’aquest informe on gairebé el 99% de les granges tenen un cens inferior a 400 UBM, i el grup de mida més freqüent se situa entre 20 i 50 animals.
  • El 86% de les granges són propietat de persones físiques i més del 13% restant pertany a societats limitades, societats agràries de transformació, comunitats de béns i cooperatives. Menys de l’1% dels titulars són societats anònimes.
  • EL 87% de les granges de boví se situen en municipis considerats rurals per la legislació espanyola. D’aquestes, el 29% del total s’ubiquen a zones Rurals amb Risc Greu de Despoblament, que són els que tenen menys de 5.000 habitants i menys de 8 habitants/km2, i l’11% del total en municipis considerats rurals en risc de despoblament perquè tenen menys de 20.000 habitants entre 8 i 12,5 h/km2.
  • En aquestes zones amb risc de despoblament, el paper de l’activitat de boví de carn és essencial, tant des del punt de vista econòmic com social o mediambiental. Aquest fet queda demostrat amb les dades obtingudes de les enquestes a les granges: el 91% dels ramaders viu a la comarca on s’ubica la seva granja i el 77% de les compres que efectuen els productors es fan a aquestes zones.

 

 

 

L’aprofitament d´aquests recursos naturals, mitjançant pasturatge, és la garantia del manteniment dels nostres paisatges rurals, a més de contribuir a desbrossar les muntanyes, contribuint a la prevenció d’incendis

 

  • Des del punt de vista mediambiental, és una activitat essencial per al manteniment i la conservació dels nostres territoris. La base de l’alimentació del nostre model productiu són les pastures, complementades amb pinsos, palla i farratges. L´aprofitament d´aquests recursos naturals, mitjançant pasturatge, és la garantia del manteniment dels nostres paisatges rurals, a més de contribuir a desbrossar les muntanyes, contribuint a la prevenció d´incendis.
  • D’altra banda, les granges de boví produeixen fems que són una font excel·lent de matèria orgànica i de nutrients per millorar l’estructura del sòl i fertilitzar els camps de cultiu, a més de promoure l’economia circular i reduir la dependència de fertilitzants químics.
  • Un altre dels resultats interessant d’aquest estudi mostra com a l’entorn del 93% de les granges de boví de carn s’han augmentat les àrees de protecció ambiental en els darrers cinc anys. A més, el 26% dels productors consultats pasturen les vaques en zones de protecció ambiental, ja siguin parcs naturals, zones natura 2000, zones d’especial protecció per a aus (ZEPA), etc.

 

Les granges de boví produeixen fems que és una excel·lent font de matèria orgànica i de nutrients per millorar l’estructura del sòl i fertilitzar els camps de cultiu

 

El Boví de Carn no desforesta, sí que prevé incendis

La jornada ha comptat amb la participació de Maria Gafo Gómez-Zamalloa pertanyent a la Comissió Europea, que ha destacat que “les zones rurals són el teixit de la nostra societat i el cor de la nostra economia” subratllant que el 83% del territori europeu és rural i tan sols acull el 30% de la població. En paraules de la presidenta Úrsula Von der Leyen, Gafo va traslladar la posició d’Europa per “valorar i preservar les nostres zones rurals i invertir en el futur”.

Esperanza Orellana, directora general de Produccions i Mercats del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va clausurar la presentació de l’informe traslladant la importància de “monitoritzar el sector per analitzar les dades i prendre decisions”

La jornada també va comptar amb la intervenció d‘Eliseo Isla, president de PROVACUNO, que va advocar per la necessitat de contemplar l’informe quan es parli del Boví de Carn al nostre país perquè “Espanya no és Argentina, Espanya no és el Brasil, ni els Estats Units, ni Austràlia. Espanya no és millor ni pitjor, però si diferent, com també és diferent el nostre model de producció” al·ludint que, a Espanya, el Boví de Carn no desforesta, si preveu incendis, no sap què són les “macrogranges” i és un dels millors aliats per mantenir els pobles vius, ja que, segons Illa, “aquesta sí que és la realitat del sector del boví de carn a Espanya”.

 

L’informe s’emmarca en els treballs proposats dins de l’estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050 de PROVACUNO, l’objectiu del qual és avançar cap a la neutralitat climàtica del conjunt de la cadena de valor

Col·laboradors