El consum mundial de carn augmentarà un 14%, segons les Nacions Unides

Segons l’informe “Riscos climàtics al sector agrícola”, del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), el consum serà impulsat principalment pel creixement dels ingressos i la població. Als països d’alts ingressos s’espera que el consum de carn per càpita s’estabilitzi a causa dels canvis en les preferències dels consumidors i el creixement més lent de la població.

 

S’espera que el consum de carn aviària representi el 41% dels productes carnis mundials i la carn de boví el 20%.

També es preveu que la producció de carn creixi un 5,8% per al 2030, en comparació amb un període base del 2018 al 2020, segons l’informe. L’OCDE projecta per a Àsia i el Pacífic com les úniques regions on s’espera que el consum de carn de boví per habitant augmenti per al 2030.

A la Xina, el segon consumidor de carn de boví més gran del món, el consum per càpita augmentarà aproximadament un 8% per al 2030, en comparació amb una taxa de creixement del 35% en els últims 10 anys.

L’Àfrica subsahariana tindrà la taxa de creixement més alta per a la producció de carn de boví amb un 15%, a causa del fort creixement de la població. També s’espera que la producció de carn creixi un 6% a Amèrica del Nord i, tot i això, disminuirà un 5% a Europa.

Pel que fa al succedani cultivat al laboratori, amb els continus avenços tecnològics al camp, s’espera que els costos de la carn cultivada es tornin competitius amb els de la carn tradicional i, de fet, estima que el 2025 el paper de la carn procedent d’animals serà el 90% del negoci carni total i el 2040 suposi només el 40%.

Per als consumidors, l’impacte ambiental de la producció de carn i lactis és cada dia més important i genera més conscienciació a través de xarxes socials.

Col·laboradors