El consumidor europeu no entén el terme “Criats en …” de les etiquetes d’indicació d’origen de la carn

La Comissió Europea ha publicat un estudi sobre la importància de les indicacions de l’origen de la carn. Els consumidors consideren que l’etiquetatge el país d’origen és informació important en el punt de compra, però l’estudi apunta que a comprensió d’aquestes definicions per part del consumidor és baixa i, per tant, hi ha dubtes sobre la interpretació del consumidor.

En concret, l’estudi defineix que els consumidors no comprenen bé el terme “Criats en …”. Per tant, es podria considerar que la informació no sigui precisa, clara i útil per als consumidors i és possible que alguns consumidors siguin enganyats.

Per això, l’estudi recomana la realització o el suport de campanyes d’informació per millorar la comprensió del consumidor sobre l’etiquetatge d’origen.

Més informació a Eurocarne

Col·laboradors