El Grup REDaPORC avança en la reducció d’antibiòtics al sector porcí

El Grup Operatiu REDaPORC, liderat per la interprofessional Interporc, avança en el desenvolupament d’una plataforma digital que faciliti la reducció de l’ús d’antibiòtics en granges i empreses porcines. REDaPorc està alineat amb l’estratègia One Health de la Unió Europea, que té com a objectiu minimitzar els danys i maximitzar els beneficis d’una gestió conjunta de la salut de les persones, els animals i el medi ambient.

Cristina Marí, del departament de Sostenibilitat d’INTERPORC ha destacat, durant la presentació de la plataforma a Alimentaria, que “REDaPORC busca identificar i caracteritzar els factors de risc, per exemple, en bioseguretat o malalties, del consum d’antibiòtics a les granges espanyoles de porcí de capa blanca. D’aquesta manera serà possible adoptar estratègies individuals i conjuntes per reduir l’ús dels antibiòtics”.

Per això, ha afegit Marí, “el grup treballa en la creació dʻuna plataforma dʻadhesió voluntària per a la captura i comparació dʻinformació de riscos sanitaris i de consum dʻantibiòtics, entre granges i empreses del sector porcí”.

El que busquem, ha conclòs, és “millorar l’eficiència del sector ramader en l’ús dels recursos, reduir el cost dels tractaments, contribuir a la millora del medi ambient en minimitzar les emissions per quilo de carn i prevenir la generació de bacteris resistents”.

REDaPORC, liderat per INTERPORC, compta amb la participació de les empreses Vall Companys, Cincaporc, Societat Cooperativa Ramadera de Casp i Societat Agroalimentària Tejares Hermanos Chico; les organitzacions Associació Nacional de Productors de Bestiar Porcí (ANPROGAPOR) i Grup de Sanejament Porcí de Lleida (GSP); i la Universitat de Lleida. A més a més, són membres col·laboradors l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

Col·laboradors