El MAPA aportarà prop de 300.000€ a la promoció exterior de les carns d’oví i cabrum, de porc i boví

Conveni entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les organitzacions interprofessionals d’oví i cabrum de carn (INTEROVIC), la del porcí de capa blanca (INTERPORC) i la de la carn de boví (PROVACUNO) per a la promoció dels productes carnis espanyols als mercats internacionals, a través de l’assistència i desenvolupament d’actuacions de promoció en fires els anys 2022 i 2023. Les accions promocionals es faran en les cites firals següents:

 

  • FOOD&HOTEL VIETNAM (2022). Per les dates de la seva celebració el pagament es farà el 2023
  • EXPO CARNS I LÀCTIS MÈXIC (2023)
  • SIAL CANADA, inclòs esdeveniments amb importadors (2023)
  • WOFEX FILIPINES (2023)

 

 

El MAPA aportarà la quantitat de 297.760,00 euros, dividida de la manera següent:

  • INTEROVIC: 56.250,00 euros
  • INTERPORC: 102.760,00 euros
  • PROVACUNO:138.750,00 euros

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CONVENI AMB EL MAPA AL BOE

Col·laboradors