El paper de la ramaderia: Una Europa forta en un món de desafiaments

La presidència croata de la Unió Europea ha presentat els elements claus de la seva presidència. Sota el lema Una Europa fort en un món de desafiaments, Europa és conscient que davant el canvi climàtic els agricultors i ramaders són part de la solució del problema. Aquesta línia d’actuació està dins de la campanya Green Deal que, juntament amb la campanya Farm to Fork (de la granja a la taula) seran els eixos principals d’actuació durant aquest primer semestre.

Altres línies d’actuació

En matèria de seguretat alimentària, la presidència treballarà per a garantir normes comunes  relacionades amb la producció, inspecció, mostreig, importació, moviment i certificació mentre es compromet a la notificació, detecció i erradicació de plagues.

Quant al benestar animal, la presidència croata ha assegurat que continuarà treballant per a prevenir, controlar, i eradicar les malalties d’animals a nivell europeu.

Col·laboradors