El Parlament Europeu deixa que cada estat reguli sobre les denominacions càrnies a productes que no ho són

El Parlament Europeu ha rebutjat prohibir que els productes vegetals puguin tenir les mateixes denominacions que els carnis, com hamburgueses. Però els estats membres podran regular aquesta qüestió a nivell nacional. Per a la Unió Europea d’Indústries Ramaderes i Càrnies (UECBV), hagués estat millor “la protecció harmonitzada de la UE prevista per a les denominacions càrnies”, però veu positiva la decisió que es reguli a nivell nacional.

 

Per aquest motiu, la UECBV anima els seus membres a buscar un reconeixement just de les denominacions càrnies a nivell nacional. “Per al sector ramader europeu, això no és una lluita contra, sinó un crida al reconeixement i respecte legítims pels seus productes i el treball de milions d’agricultors i treballadors del sector ramader i carni europeus, que mantenen vives les zones rurals al temps que proporcionen productes carnis de qualitat”, assegura la UECBV.

 

Col·laboradors