El pasturatge, eina per controlar la vegetació sota les línies d’alta tensió

El Grup Red Eléctrica ha publicat una guia per estendre el pasturatge a RED, una experiència pilot que la companyia està desenvolupant a Calahorra (La Rioja) per controlar la vegetació situada sota les línies de transport d’electricitat mitjançant ramaderia extensiva.

En col·laboració amb la Universitat d’Alcalá, s’ha desenvolupat el projecte “Avaluació dels serveis dels ecosistemes derivats de la gestió de la vegetació a la xarxa de transport d’electricitat mitjançant pasturatge” i la seva aplicació pràctica a la iniciativa “Pastoreo enRED a La Rioja”. Els resultats han demostrat que l‟ús del bestiar en les tasques de manteniment de la xarxa de transport d‟energia elèctrica potencia els serveis dels ecosistemes de regulació, culturals id‟aprovisionament i afavoreix la biodiversitat i el benestar de la societat.

A més per tal d’assegurar la disponibilitat de relleu generacional amb els coneixements necessaris per facilitar la continuïtat del bon maneig dels ramats en ramaderia extensiva i la conservació dels paisatges dels nostres pobles, Red Eléctrica ha col·laborat amb l’Associació Campo Adentro en l’edició 2020 d’escola de pastors de Madrid. Aquesta escola compta amb el suport de la Federació Estatal d’Associacions de Pastors i l’ajuntament del Boalo-Cerceda i Mataelpino (Madrid).

50 alumnes entre 130 sol·licituds rebudes van ser seleccionats per realitzar el mòdul teòric; 30 dels quals van realitzar també les pràctiques al camp.

Fruit d’aquest treball, s’ha publicat La Guia Pràctica de Pastoreig a RED que resumeix els resultats del projecte. La iniciativa, gestionada per l’empresa riojana agroambiental Agrovidar i amb el suport del Govern de La Rioja i l’ajuntament de Calahorra, incorpora innovació tecnològica al pasturatge, ja que la supervisió de l’estat de la biomassa es realitza amb drones i el seguiment de les ovelles es fa mitjançant collarets amb GPS col·locats a algunes.

Pioner a Espanya, el projecte va rebre una menció especial als premis Good Practice Award 2021 de la plataforma Renewables Grid Initiative per tractar-se d’una solució sostenible amb impacte positiu social i mediambiental; i la Unió Internacional de la Conservació de la Natura (UICN) està valorant-ne la classificació com a solució basada en la natura.

 

 

 

Els objectius d’aquest projecte pilot, pioner a Espanya, són:

  • Controlar el creixement de la vegetació del carrer de seguretat situat sota la instal·lació mitjançant el pasturatge de bestiar oví.
  • Contribuir a la millora del capital natural de l’entorn de les nostres instal·lacions ajudant a mantenir la fertilitat dels sòls i la conservació de la biodiversitat.
  • Contribuir a generar nova ocupació sostenible, fixant població i facilitant el relleu generacional.
  • Reduir les emissions d’efecte hivernacle a les activitats de manteniment.
  • Incorporar coneixement aplicat i tecnologia mitjançant collarets GPS a la gestió de la ramaderia extensiva.

Els resultats del projecte han estat:

  • 700 caps de bestiar oví han netejat 13 Ha del carrer de seguretat des de gener a novembre de 2020 mantenint els estàndards de seguretat de Red Eléctrica.
  • Elaboració i edició d’una guia per facilitar la replicabilitat del projecte a altres regions del país.

 

Col·laboradors