El sector carni afectat per les restriccions a l’horeca ja poden optar a rebre ajuts directes

ANAFRIC ha estat denunciant incansablement davant les diferents administracions catalanes la injustícia pel fet que les activitats ramaderes i càrnies i producció de pell  no optaven als ajuts directes del Reial Decret Llei  6/2021, de 20 d’abril, que donaven suport a empreses i autònoms afectats per la covid-19.  Finalment, i gràcies a la pressió d’Anafric, per fi s’ha aconseguir que les activitats afectades en tinguin accès. El dia 21 de juliol comença les inscripcions a través de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. El termini finalitza el 31 de juliol a les 15h.

Accès a la publiació del DOGC – ORDRE ECO/153/2021

 

Història amb final feliç

“Som invisibles per a l’administració. Ens sentim totalment abandonats “. José Friguls, president de Anafric amb prop de 200 empreses que representen al sector carni a Espanya, un 40% de les quals a Catalunya, llança aquest avís a navegants: “Si no rebem ajudes directes, les empreses que serveixen a l’hostaleria i la restauració tindran greus dificultats per sobreviure a les conseqüències de les restriccions que pateix el sector HORECA, al menys a Catalunya”.

Segons dades recollides als seus associats, Anafric ha realitzat un estudi comparant les dades de facturació declarats per associats que subministren a el sector HORECA en els tres primers trimestres del l’IVA de 2020, constatant una reducció de més de 52 milions d’euros, amb baixades superiors al 50% de facturació respecte a 2019 “.

Segons dades recollides de 26 empreses càrnies localitzades a Catalunya que serveixen a el sector HORECA (hotels, bars i restaurants), van generar una facturació de 405 milions d’euros a tot 2019. Les dades comparades amb 2020, prenen la referència pública més evident i fàcil de verificar com són les declaracions d’IVA. En aquest sentit i prenent les dades mitjana d’activitat, el descens més acusat fins al moment es troba en el segon trimestre de 2020, amb un descens proper al 50%. L’impacte en les empreses especialistes en el servei HORECA té una afectació, en molts casos, superiors al 70%.

Amb la publicació d’aquesta ordre al DOGC, les empreses del sector carni, ramader i de la pell, juntament amb altres sectors, poden optar a 463 milions d’euros. LA INSCRIPCIÓ RESTARÀ OBERTA FINS EL 30 DE JULIOL A LES 15H

Col·laboradors