El sector carni, prinicipal sector agroalimentari de Catalunya i el 32% de l’espanyol

El sector carni és un dels sectors claus de l’economia catalana, situant-se com quart sector industrial i com a principal sector agroalimentari de Catalunya. Representa una xifra de negoci de més 8.400 milions d’euros, més del 32% de tot el sector alimentari espanyol. Representa el 21,6% del PIB industrial català i el 4% del PIB total de tota Catalunya. Així ho resumeix Foment del Treball en una nota després de la polèmica amb el ministre de Consum, Alberto Garzón.

 

 

El sector carni català va registrar al 2020 unes vendes a l’exterior de 4.592 milions d’euros, un 13,90% més que el 2019. En volum, l’increment de les exportacions de carn ha estat de 11,68%, amb 1.851.339,13 tones, segons dades de PRODECA, aportant un saldo positiu a la balança comercial catalana de més de 1800%.

Entre les diferents espècies, destaca el porcí, que representa el 66,18% del valor d’exportació del sector carni i el 26,58% del valor total de les exportacions. Aquest sector creix un 15,19% especialment gràcies a les exportacions a la Xina, que es converteix en el primer mercat pel sector superant a França – país que habitualment havia liderat les compres- i Japó. Aquest increment del porcí contribueix positivament a la taxa de variació anual de les exportacions en un 56%.

Durant 2020, la producció càrnia a Catalunya va créixer un 5% fins a aconseguir la xifra de 2.519.179 tones de carn que van sortir dels escorxadors catalans. L’espècie porcina és la que va registrar millors dades, amb un augment del 6,8%, representant ja el 80% del total de produccions

Col·laboradors