El sector del boví de carn d’Espanya llança l’estratègia ‘Carboni Neutral 2050’ per contribuir a la preservació de l’entorn

PROVACUNO, l’Organització Interprofessional de la Carn de Boví, ha llançat l’estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050 amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra avui, 5 de juny, i amb l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica del sector el 2050. Una iniciativa aprovada el 2019 pels òrgans directius de l’organització per comprometre en la reducció d’emissions i la millora de la sostenibilitat ambiental.

 

El sector de la carn de boví d’Espanya, a què les últimes dades d’inventaris de l’Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic fetes públiques el passat març, li atribueixen tot just el 3,6% de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle en el nostre país, ha decidit assumir un paper proactiu per garantir el respecte a l’entorn. Per a això, porta des de l’any 2015 donant impuls a diferents activitats de recerca i desenvolupament tecnològic per aconseguir els objectius acordats a nivell mundial en la Cimera de Clima de París, COP21, l’any 2015.

 

El sector de la carn de boví d’Espanya ocasiona tot just el 3,6% de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle al nostre país

 

En l’estratègia Boví de Carn Carboni Neutral s’inclouen mesures i accions com són la investigació i la innovació contínues, amb la posada en marxa, al llarg de 2020, d’algunes iniciatives. Entre elles, uns codis de bones pràctica, en col·laboració amb els investigadors espanyols que treballen en la mitigació del canvi climàtic en el sector agrari, i agrupats al voltant del col·lectiu REMEDIA, o una caracterització socioeconòmica de el sector, com a base per a orientar de forma precisa les activitats d’innovació.

Com assegura Javier López, director de PROVACUNO: “El sector del boví de carn està compromès per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050, i ho aconseguirem. Per exemple, en les últimes dues dècades hem aconseguit reduir les emissions associades als fems en un 18%. El nostre compliment de les normes i el reconeixement d’aquest esforç per la societat i els consumidors contribuirà a assolir la sostenibilitat econòmica i social en el sector i a garantir una activitat essencial per conservar el medi rural “.

 

 

Com treballarà el sector per potenciar la sostenibilitat

PROVACUNO ha inclòs en la seva estratègia una sèrie de línies d’actuació en els quals es va a actuar a curt, mitjà i llarg termini, com són la mitigació i adaptació a l’canvi climàtic; l’impuls a l’economia circular; l’empenta a la biodiversitat; un ús de l’aigua més racional i eficient; i la recerca de la sostenibilitat, tant econòmica com social.

Des 2015, tot el sector del boví de carn espanyol està treballant per reduir les emissions de gasos contaminants. Amb el coneixement científic actual i la velocitat amb la qual s’està avançant en aquest terreny en els últims anys, el sector considera realista el poder assolir la neutralitat climàtica en 2050, reduint les emissions i augmentant el segrest de carboni.

Un sector que ja és molt important per al medi ambient, ja que l’activitat ramadera és fonamental per a la fixació de carboni al sòl, per a la preservació de la biodiversitat i per protegir el medi ambient en el medi rural, especialment a les àrees protegides, així com per col·laborar en la prevenció d’incendis.

 

Des 2015, tot el sector de l’boví de carn espanyol està treballant per reduir les emissions de gasos contaminants. Amb el coneixement científic actual i la velocitat amb la qual s’està avançant en aquest terreny en els últims anys, el sector considera realista el poder assolir la neutralitat climàtica en 2050, reduint les emissions i augmentant el segrest de carboni.

“El treball de PROVACUNO amb els grups de recerca espanyols i amb les ONG que vulguin construir amb nosaltres el futur de l’medi rural espanyol ens permetrà no només aplicar una sèrie de mesures sostenibles, sinó transformar-lo en un sistema de bones pràctiques que aconsegueixi arribar a aconseguir l’objectiu d’un sector carboni neutral i sostenible, que tan necessari és per al nostre planeta “, conclou Javier López, amb la mirada ja posada en 2050.

Col·laboradors