El sector oví-cabrum ja tenen extensió de norma publicada al BOE

Segons el BOE, l’extensió de norma s’aplica a el conjunt de el sector d’oví i cabrum de carn, amb base en l’acord de INTEROVIC per realitzar activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, efectuar accions promocionals que redundin en benefici de el sector i millorar la informació i el coneixement sobre les produccions i els mercats d’oví i cabrum de carn, durant cinc anys, amb aportacions econòmiques obligatòries dels productors i operadors que operen a Espanya.

 

Finalitats de l’extensió de norma.

 

1. Promoció de la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica en l’oví i cabrum, mitjançant:

a) El compromís de benestar animal: desenvolupament, col·laboració o promoció de projectes que permetin l’evolució i millora de totes les baules de la cadena, producció, transport i sacrifici en totes aquelles qüestions relacionades amb el benestar animal.

b) La participació en projectes que permetin l’accés a el coneixement en qüestions com la petjada de carboni de el sector oví / caprí, la valoració de les emissions de CO2 o el balanç ambiental en la producció d’oví / caprí.

c) La intervenció en projectes que fomentin la sostenibilitat en general així com una gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

d) La producció responsable i eficient per part de la indústria, garantint uns processos de producció respectuosos amb els animals. Reducció de la presència de petèquies després del atordit, millora de la durabilitat de la carn de xai / cabrit.

e) La posada en valor de les característiques nutricionals i sensorials de la carn d’oví i cabrum.

f) La millora de el coneixement de la percepció del consumidor i tendències de compra actuals a fi de facilitar als consumidors la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i un estil de vida en harmonia amb el medi natural.

2. Accions promocionals que redundin en benefici de sector:

a) Promoció genèrica de la carn i la producció animal.

b) Posicionament de la carn d’oví i cabrum entre els consumidors en el marc d’una dieta sana, equilibrada i variada.

c) Foment de la carn de llet, xai i cabrit com un aliment principal dins de la dieta mediterrània.

d) Recerca de nous consumidors en els mercats exteriors. Internacionalització de el sector d’oví i cabrum de carn: obertura de nous mercats i consolidació de mercats oberts. Foment dels valors diferencials dels productes procedents d’oví i cabrum. Promoció en països de la UE i en tercers països.

3. Millor informació i coneixement sobre les produccions i els mercats de l’oví i cabrum de carn:

a) Elaboració i transmissió d’informació a totes les baules de la cadena. Organització i participació en col·loquis, conferències i fòrums en el que es demani informació.

b) Redacció, edició i difusió de documents informatius d’interès per al sector. Publicació dels resultats de treballs de R + D + I. que permetin millorar el coneixement sobre les produccions i els mercats.

c) Seguiment i anàlisi de les notícies publicades sobre el sector, per tal de conèixer l’opinió de la societat sobre el sector carni en general i els sectors oví i caprí en particular. Establiment de sistemes de previsió i resposta sectorial.

Col·laboradors