El sector porcí ha reduït un 50% les emissions de nitrogen per animal en els darrers 30 anys

Interporc, la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca) ha participat en una taula rodona sobre alimentació animal celebrada al ‘XXI International N Workshop’, que s’ha desenvolupat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, Alimentària i de Biosistemes de la Universitat Politècnica de Madrid.

La principal conclusió des d’Interporc se centra en les importants millores sobre les reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) i de nitrogen per animal aconseguides en els darrers anys. L’eficàcia de les mesures adoptades pel sector porcí de capa blanca per reduir les emissions de nitrogen ha permès reduir-les en un 50% per animal en els darrers 30 anys. les dades d’emissions de nitrogen s’obtenen de l’anàlisi d’algunes categories d’impactes, com l’acidificació o l’eutrofització. Una identificació que permet establir estratègies adequades per reduir-les.

Es tracta, com va analitzar Araceli Orozco, assessora INTERPORC, de millorar l’eficiència en l’ús de fertilitzants; continuar avançant en l’ús del nitrogen a l’alimentació, el control de l’evaporació directa del nitrogen en forma d’amoníac dins de les instal·lacions i en el maneig de purins; i l’evaporització a la fase d’emmagatzematge i aplicació d’aquests purins

Més informació: INTERPORC

 

Altres informacions del sector porcí:

Premian investigación sobre el aprovechamiento del amoníaco

De dónde procede el Co2 contaminante

 

 

Col·laboradors