El sector porcí redueix en més d’un 4% les seves emissions GEH per quilo de carn produït en l’últim any

L’any 2020 el sector porcí de capa blanca espanyol ha reduït un 4,11% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle per cada quilo de carn produït pel que fa a l’any 2019, segons les dades elaborades per la Interprofessional de l’Porcí de Capa Blanca ( INTEPORC) a partir dels últims informes oferts pels ministeris d’Agricultura i de Transició Ecològica. Amb aquestes xifres, es reconfirma la tendència a la reducció d’emissions dels últims anys provocada per l’activitat de l’porcí, tal com posa en relleu Interporc amb motiu de la celebració del Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2, també anomenat dia Mundial de l’Acció davant el Canvi Climàtic.

 

 

Des de la interprofessional explica que, “si ens remuntem a l’any 2005 la reducció d’emissions GEH de el sector porcí per cada quilo de carn produït es redueix en un 41% en els últims 15 anys. En aquell any, les granges de porcí espanyoles emetien 1 kilotonelada de CO2 per cada 439 tones de carn produïts, mentre que l’any 2020 han estat menys 748 tones de carn per cada kilotonelada de CO2 emesa “.

 

Es tracta per tant d’un sector que està creixent de forma sostenible any rere any gràcies a la forta conscienciació dels professionals de l’porcí, que han anat incorporant en tots els processos de l’activitat importants mesures dirigides a reduir les emissions i enfocades principalment a la millora durant l’emmagatzematge i tractament de purins.

 

Els esforços de el sector porcí en matèria mediambiental no es limiten a la reducció en la generació d’emissions GEH, sinó que s’estenen a molts altres camps de l’activitat, com la reducció de l’consum d’aigua, d’electricitat i combustibles o la menor generació de plàstics no reutilitzables, residus o deixalles.

Totes estan mesures de control i millora mediambiental que aplica el sector en els últims 30 anys han contribuït al fet que el pes de l’activitat porcina sobre el conjunt de les emissions nacionals GEH sigui de només l’1,9%.

Col·laboradors