El sector porcí utilitza la videovigilància a escorxadors des de fa anys

Les empreses que compten amb la certificació INTERPORC Animal Welfare Spain (IAWS) porten anys incorporant voluntàriament càmeres de videovigilància als escorxadors, per la qual cosa estan perfectament preparades per a una mesura que properament es convertirà en obligatòria per llei.

L’anunci de la previsible aprovació immediata del Reial Decret de Videovigilància a Escorxadors per part del Ministeri de Consum no suposa més que la confirmació del camí de transparència emprès fa anys per granges, indústries i escorxadors de porcí per respondre a les demandes dels nous consumidors.

El sector porcí espanyol és un referent mundial en benestar animal perquè compleix la normativa europea, la més estricta en benestar animal. A més, s’ha dotat voluntàriament del segell ‘Compromís Benestar Certificat’ desenvolupat per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (INTERPORC), que imposa a les empreses condicions de benestar animal encara més exigents que les contemplades per aquesta normativa, cosa que ubica el sector espanyol a l’avantguarda en aquesta matèria.

 

 

Reglament específic

El reglament tècnic IAWS especifica que només es poden certificar “els centres de sacrifici que tinguin instal·lat un sistema d’enregistrament d’imatges en continu a les àrees on es troben animals vius (àrea de descàrrega, quadres, preatorgit, posa atordit i sacrifici)” .

L’objectiu és poder monitoritzar aspectes relacionats amb el benestar dels animals i garantir-ne l’existència de bones pràctiques. I afegeix que aquest sistema ha de permetre l’emmagatzematge d’imatges durant almenys un mes, i aquestes imatges han d’estar a disposició dels serveis veterinaris oficials.

La verificació del compliment d’aquests requisits la fan 14 entitats de certificació independents acreditades per ENAC que duen a terme auditories sota el plec del Reglament tècnic IAWS.

Col·laboradors