El sector porcí avança cap a un impacte climàtic neutre compatible amb la sostenibilitat econòmica i social de l’activitat

Segons ha exposat el director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, INTERPORC, Alberto Herranz, “no podem mesurar la petjada de l’activitat porcina sense tenir en compte el seu impacte al medi ambient, però també a l’economia, a l’ocupació, a la disponibilitat d’aliments innocus i assequibles per a la població, a la fixació de població o en el futur de les zones rurals”. Per a Herranz, tots els professionals del sector “són molt conscients de la necessitat d’avançar cap a sistemes alimentaris més sostenibles, però sempre tenint en compte tot allò que aporten”.

El sector porcí espanyol “fa anys que treballa en millores mediambientals i de fet ha reduït en els últims quinze un 40% les emissions GEI o un 30% el consum d’aigua per quilo de carn produït”.

 

 

Tot i això, ha puntualitzat, “no podem oblidar que la nostra missió és produir aliments de qualitat, saludables i en la quantitat suficient per atendre la demanda de la població, i ho fem cada vegada d’una forma més sostenible”.

Per aconseguir-ho, “apliquem les millors tècniques disponibles i invertim en tecnologia amb l’objectiu d’assolir un impacte climàtic neutre abans del 2050, d’acord amb allò establert al Pacte Verd Europeu”.

Col·laboradors